ΑΤΕΙ Πειραιά: Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε στελέχη του ΕΦΚΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/02/2018 - 09:20 | Author: Newsroom

Υπογράφηκε σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» και του Εργαστηρίου «Οικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης και Ανάπτυξης» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Το σύμφωνο συνεργασίας εκ μέρους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) υπέγραψε ο καθηγητής Θεόδωρος Παπαηλίας (Διευθυντής του ΠΜΣ) και εκ μέρους του ο Λάμπρος Σέμπος (υποδιοικητής του ΕΦΚΑ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, σκοπός του συμφώνου είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η χάραξη κοινών δράσεων, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με στόχους:

α) Την υποβοήθηση στην εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ σε θέματα δημόσιας διοίκησης, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που διαθέτει το ΠΜΣ.

β) Τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τα στελέχη του ΕΦΚΑ στους φοιτητές του , με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μεταρρυθμίσεων του δημόσιου τομέα εν γένει και, ειδικότερα, στις υπηρεσίες επαγγελματικής τους αποκατάστασης και

γ) την προώθηση της έρευνας και της βελτίωσης του έργου των συμβαλλόμενων μερών.

Τέλος, προβλέπεται η παροχή υποτροφιών μερικής απαλλαγής διδάκτρων του ΠΜΣ της τάξεως του 50% σε στελέχη του ΕΦΚΑ, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδίδεται από το τμήμα Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΦΚΑ. Η επιλογή θα διενεργείται από το ΠΜΣ, με τον ίδιο τρόπο που διενεργείται για τους λοιπούς υποψηφίους.

Το σύμφωνο συνεργασίας τέθηκε σε ισχύ με την υπογραφή του από τους νόμιμους εκπροσώπους των μερών και παραμένει σε ισχύ επ’ αόριστον, με την προϋπόθεση ότι οι συμβαλλόμενοι θα συνεχίσουν και θα επεκτείνουν την αγαστή συνεργασία τους, την οποία θα επανεξετάσουν στο τέλος του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, αποτιμώντας το παραχθέν έργο, με απώτερο σκοπό την ανανέωση και διεύρυνσή της.

Loading...
  • europalso

    ideascentral