• ΑΣΕΠ: Νέο παράρτημα απόδειξης γλωσσομάθειας 25/2/2016

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 17, 2016 14:29 μμ

    25-2-2016 ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C 2, πολύ καλή Γ1/ C 1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ.

    116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.

  • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !  • greekteachers.gr