ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής και αναπληρωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2014 - 20:06 | Author: Newsroom
ΑΣΕΠ ειδικής αγωγής και αναπληρωτές

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα τοποθετούνται νηπιαγωγοί σε ειδικά δημοτικά σχολεία

Ερωτηματικά δημιουργεί το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή στο τμήμα που αφορά τους εκπαιδευτικούς. Πιο αναλυτικά στην κατάταξη των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή δεν γίνεται καμιά αναφορά στα μόρια που ενδεχομένως θα λάβουν όσοι εκπαιδευτικοί πάρουν μέρος στον διαγωνισμό ΑΣΕΠ της Ειδικής Αγωγής όποτε αυτός διεξαχθεί.

Στο άρθρο 22 παράγραφος 3 αναφέρεται στο τέλος ότι η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον τελικό πίνακα (αναπληρωτών) προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικοί και από κοινωνικά κριτήρια.

Δεν υπάρχει λοιπόν μέχρι στιγμής αναφορά σε μόρια διαγωνισμού του ΑΣΕΠ σε αντίθεση με τους μόνιμους διορισμούς για τους οποίους αναφέρεται ότι:

«Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται κατά σειρά: οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμού κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ του παρόντος νόμου, ο οποίος διαγωνισμός διεξάγεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το ν. 3848/2010 άρθρο2 και 3 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί στην παρ 1 εδαφ. β,γ,δ με τη μοριοδότηση του παρόντος νόμου άρθρο 21 παρ 3.i, 3.ii και 3iii κατά σειρά επιτυχίας των εχόντων τα ειδικά τυπικά προσόντα των κλάδων εκπαιδευτικών ΕΑΕ ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ11.01 και όλων των κλάδων ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50», εκτός του κλάδου ΠΕ11.01».

Νηπιαγωγοί σε δημοτικά σχολεία ειδικής αγωγής

Τα τελευταία χρόνια λόγω των μεγάλων αναγκών σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής παρατηρείται το φαινόμενο να καλύπτονται θέσεις από δασκάλους της γενικής εκπαίδευσης. Αυτό παρατηρείται στην ειδικότητα των δασκάλων ειδικής αγωγής.

Πλέον θα έχουν το δικαίωμα και οι νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής ΠΕ61 και ΠΕ60.50 (κάτοχοι μεταπτυχιακού-διδακτορικού) να καλύπτουν θέσεις σε δημοτικά σχολεία και συγκεκριμένα στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α και Β. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων θα προσμετράται στους κλάδους και ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα.

Για να τοποθετηθούν νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία θα πρέπει να εξαντληθούν οι πίνακες των δασκάλων ειδικής αγωγής (ΠΕ71 και ΠΕ70.50) καθώς και να μην υπάρχουν δάσκαλοι που να έχουν αποκτήσει προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 10 μηνών στην ειδική αγωγή.

Παρατίθεται το σχετικό χωρίο:

«Εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις με εκπαιδευτικούς με τα παραπάνω προσόντα προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δέκα (10) μηνών διδακτικών, η οποία αποκτήθηκε από πρόσληψη στην ΕΑΕ μέσω του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.50 δασκάλων ΕΑΕ προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών ΕΑΕ των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα, οι οποίοι: α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α΄ και Β΄ των ειδικών δημοτικών σχολείων και β) παρέχουν παράλληλη στήριξη − συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α΄ και Β΄ των λοιπών δημοτικών σχολείων. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανομένων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους και ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ, αντίστοιχα».

Καλόγηρος Βασίλειος NEWS.GR

Loading...
  • europalso

    ideascentral