Αριθμός μαθητών ανά τμήμα με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/10/2015 - 20:56 | Author: Newsroom

Η Πολιτεία, με τον Ν. 4186/2013, άρθρο 28, παρ. 15 (ΦΕΚ 193 Α΄/17-9-2013), επιχείρησε να προσθέσει ένα σημαντικό λιθαράκι στην προσπάθειά της για προσφορά ισότιμων ευκαιριών στην εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, καθώς και για δημιουργία ευνοϊκών εκπαιδευτικών συνθηκών και προϋποθέσεων μαθησιακής διαδικασίας στις σχολικές αίθουσες, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που αναδύονται στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν στις αίθουσες διδασκαλίας φοιτούν και μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το άρθρο 28:

«15. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται το εδάφιο 4 ως εξής:

“Στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και στα οποία έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών, ο αριθμός αυτός μειώνεται σε αναλογία, για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τρείς μαθητές λιγότερους και οι μαθητές κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας και έγκρισης του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.”».

Η πρόβλεψη αυτή του Ν. 4186/2013 φαίνεται πως θα πρέπει να τύχει περαιτέρω διευκρινίσεων – και ίσως αναδιατύπωσης – προκειμένου να καταστεί ουσιαστικά υλοποιήσιμη η θέληση και επιθυμία της Πολιτείας για βελτίωση των συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας στις σχολικές αίθουσες. Η εφαρμογή της αναλογικής μείωσης του αριθμού των μαθητών σε μια αίθουσα κατά τρεις (3) μαθητές για κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μόνο όταν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών στην αίθουσα αυτή, φαίνεται να μην εντάσσεται στο πνεύμα του νόμου. Για παράδειγμα, με τον μέγιστο αριθμό μαθητών ενός τμήματος των ΕΠΑΛ τους είκοσι πέντε (25) μαθητές, όταν στην αίθουσα αυτή διδάσκεται ένας (1) μαθητής με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε το ποσοστό αναλογίας είναι 4%. Στην περίπτωση που στο τμήμα αυτό το μαθητικό δυναμικό είναι είκοσι τέσσερις (24) μαθητές, με τους τρεις από αυτούς να έχουν αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε, ενώ το ποσοστό αναλογίας υπερτριπλασιάζεται (12,5%), εντούτοις δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί η πρόβλεψη του Νόμου 4186/2013 για αναλογική μείωση των μαθητών στην αίθουσα αυτή, γεγονός αντίθετο με την ουσία της πρόβλεψης του νομοθέτη στην κατεύθυνση της ισότιμης παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Αν και η διόρθωση – τροποποίηση της πρόβλεψης του παραπάνω άρθρου 28 δεν θα αποτελέσει την ιδανική λύση στην προσπάθεια προσφοράς ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στους μαθητές μας, πάντως θα συμβάλλει σημαντικά σε αυτήν.

Παντελής Γαλίτης

Εκπαιδευτικός στα ΕΠΑΛ

alfavita.gr
Loading...
  • europalso

    ideascentral