ΑΠΘ: «Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως ξένης (επίπεδο Γ1)»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2017 - 17:11 | Author: Newsroom

«Διδασκαλία της ως ξένης (επίπεδο Γ1)» “English language courses in C1 level” ( γίνονται δεκτές έως 25/4/2017)

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο (Γ1) με σκοπό την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και στοιχείων πολιτισμού μέσα από θεματικές ενότητες που συνδέονται με διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και λειτουργίας της γλώσσας. Η διδασκαλία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Πρόγραμμα αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, ανταποκρινόμενο στις συνεχείς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των καιρών. Ενήλικες Έλληνες-ίδες, χρήστες με προχωρημένη γλωσσομάθεια της αγγλικής (επίπεδο Β2). Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί στο διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ, κατόπιν σχετικού αιτήματος και συνεργασίας με το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ.

Το Πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές-ήτριες ΑΠΘ, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους διατμηματικά μαθήματα στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών. Η μέθοδος διδασκαλίας που θα ακολουθήσει η διδάσκουσα θα είναι η ‘ενεργός μάθηση-διδασκαλία’ όπου οι ενήλικες μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση τους.

Βεβαίωση πλήρους παρακολούθησης (ECTS) δικαιούνται όσοι/όσες εκπαιδευόμενοι/ες: 1. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες/ασκήσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 2. Συμμετέχουν με επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος 3. Δεν έχουν απουσιάσει σε περισσότερα από δύο μαθήματα Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος δεν αντιστοιχεί σε πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 25/4/2017 και μόνον ηλεκτρονικά. Θα δημιουργηθεί ένα Τμήμα 30 ατόμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία τμήματος και έναρξη του Προγράμματος είναι η συγκέντρωση τουλάχιστον είκοσι (20) εκπαιδευομένων. Στην περίπτωση που δεν θα καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός, το Πρόγραμμα δύναται να επαναπροκηρυχθεί σε διαφορετικό χρόνο. Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας των εισερχόμενων αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/cflt_eng ή μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Ιωάννα Δουλιάκα, idouliak@smg.auth.gr, 2310 997572 και τον κ. Ανδρέα Βασιλειάδη, avasili@smg.auth.gr, 2310 997475.

Loading...
  • europalso

    ideascentral