• Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της ΠΕΘ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2015 - 22:54 | Author: Newsroom

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  Σᾶς πληροφοροῦµε ὅτι µετά τίς ἀρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν τήν 28η Νοεµβρίου 2015 γιά τήν ἀνάδειξη νέου Διοκητικοῦ καί ἘποπτικοῦΣυµβουλίου ἐξελέγησαν κατά σειρά ψήφων σύµφωνα µέ τήν καταµέτρηση καί ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀποτελεσµάτων τήν 30η Νοεµβρίου 2015 οἱ ἑξῆς ὑποψήφιοι:

  Γιά τό Διοικητικό Συµβούλιο
  Τακτικά µέλη
  1.

  Σπαλιώρας Κωνσταντῖνος 351
  2. Τσαγκάρης Παναγιώτης 321
  3. Μπεϊνάς Ἰωάννης 231
  4. ιΠαπαγεωργίου Κωνσταντῖνος 210
  5. Ἰωαννίδης Θωµᾶς 204
  6. Μπράγνκ ΒάλτερΛέων 201
  7. Στόκος Ἐπιφάνιος 191
  8. Τσιγγέλης Θεοφάνης 186
  9. Ψάλτης Χρῆστος 177
  Ἀναπληρωµατικά µέλη
  1. Ἀβαγιάννης Σταῦρος 165
  2. Πονηρός Εὐάγγελος 130
  3. Τοκατλίδης Ἀντώνιος 106
  Γιά τό Ἐποπτικό Συµβούλιο
  Τακτικά µέλη
  1. Ἀντωνόπουλος Κωνσταντῖνος 234
  2. Ματιάκη Βασιλική 206
  3. Βογιατζῆς Δηµήτριος 172
  Ἀναπληρωµατικό µέλος
  Βαχάρογλου Εὐστράτιος 157
  Ἀπό τήν ΠΕΘ
  Ἀθήνα 30 Νοεµβρίου 2015

  Loading...