Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της ΠΕΘ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2015 - 22:54 | Author: Newsroom

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σᾶς πληροφοροῦµε ὅτι µετά τίς ἀρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν τήν 28η Νοεµβρίου 2015 γιά τήν ἀνάδειξη νέου Διοκητικοῦ καί ἘποπτικοῦΣυµβουλίου ἐξελέγησαν κατά σειρά ψήφων σύµφωνα µέ τήν καταµέτρηση καί ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς τῶν ἀποτελεσµάτων τήν 30η Νοεµβρίου 2015 οἱ ἑξῆς ὑποψήφιοι:

Γιά τό Διοικητικό Συµβούλιο
Τακτικά µέλη
1.

Σπαλιώρας Κωνσταντῖνος 351
2. Τσαγκάρης Παναγιώτης 321
3. Μπεϊνάς Ἰωάννης 231
4. ιΠαπαγεωργίου Κωνσταντῖνος 210
5. Ἰωαννίδης Θωµᾶς 204
6. Μπράγνκ ΒάλτερΛέων 201
7. Στόκος Ἐπιφάνιος 191
8. Τσιγγέλης Θεοφάνης 186
9. Ψάλτης Χρῆστος 177
Ἀναπληρωµατικά µέλη
1. Ἀβαγιάννης Σταῦρος 165
2. Πονηρός Εὐάγγελος 130
3. Τοκατλίδης Ἀντώνιος 106
Γιά τό Ἐποπτικό Συµβούλιο
Τακτικά µέλη
1. Ἀντωνόπουλος Κωνσταντῖνος 234
2. Ματιάκη Βασιλική 206
3. Βογιατζῆς Δηµήτριος 172
Ἀναπληρωµατικό µέλος
Βαχάρογλου Εὐστράτιος 157
Ἀπό τήν ΠΕΘ
Ἀθήνα 30 Νοεµβρίου 2015

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral