• Αποσπάσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία 2016 – 2017 Το χρονοδιάγραμμα

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Ιούνιος 5, 2016 21:19 μμ

  ΠΡΟΤΥΠΑ: Πίνακας με τα κενά και οδηγίες για αποσπάσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2016-2017

  Το χρονοδιάγραμμα

  – Μέχρι τις 10.6.2016 υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
  – Στις 14.6.2016 ανάρτηση πίνακα μορίων των εκπαιδευτικών.
  – Μέχρι τις 17.6.2016 υποβολή ενστάσεων στη ΔΕΠΠΣ
  – Στις 21.6.2016 ανάρτηση οριστικών πινάκων μορίων των εκπαιδευτικών.
  Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία θα βρουν στη διεύθυνση: http://depps.minedu.gov.gr/ .
  Έχουν τη δυνατότητα να τα καταθέσουν και αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο ΕΠΕΣ πρώτης προτίμησης.
  Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με βάσει τα κριτήρια της ΥΑ Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β ́/15-10-2012) για τις θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούσαν στο σχολείο πριν την προκήρυξη της θέσης, (σελ. 5 στο ΦΕΚ) χωρίς τη διενέργεια συνέντευξης.
 • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr