Απορρίφθηκε από το ΣτΕ το 3ωρο Β ξένης γλώσσας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/12/2015 - 09:29 | Author: Newsroom

Ρύθμιση του ωρολόγιου προγράμματος των μαθημάτων του ημερήσιου Γυμνασίου, περί μείωσης των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας (από τρεις σε δύο την εβδομάδα) – Λόγος για παραβίαση του άρ.

2 ΠΠΠ ΕΣΔΑ, το οποίο προβλέπει ότι κάθε κράτος, κατά την άσκηση των αναλαμβανόμενων από αυτό καθηκόντων στο πεδίο της μόρφωσης και της εκπαίδευσης θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την μόρφωση και εκπαίδευση των παιδιών τους σύμφωνα και με τις φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις, κρίνεται απορριπτέος, διότι η διάταξη αυτή δεν επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη και την υποχρέωση διδασκαλίας ξένων γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση και μάλιστα για ορισμένες ώρες εβδομαδιαίως.

Απορρίφθηκε με την με αρ. 3492/2015 Απόφαση από την 7/μελή σύνθεση του Γ’ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας η Αίτηση Ακυρώσεως των Επιστημονικών Συλλόγων Καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας κατά της με αρ.54530/Γ2/1-6-2005 Αποφάσεως της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία μειώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Γαλλικών ή Γερμανικών (ως δεύτερης κατ’ επιλογή ξένης γλώσσας) από 3 σε 2 ώρες εβδομαδιαίως στο ημερήσιο Γυμνάσιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral