Από τα ΕΠΑΛ χωρίς εξετάσεις στα ΤΕΙ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/04/2017 - 15:08 | Author: Newsroom

Ο υπουργός παιδείας Κώστας Γαβρόγλου σε περιοδεία του σε σχολεία και ΑΕΙ της Φλώρινας, 21 Μαρτίου 2017, ανακοίνωσε ότι είναι πρόθεση του υπουργείου να προωθήσει εντός των ΤΕΙ διετή κύκλο σπουδών, που θα απευθύνεται στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και θα παρέχει πιστοποίηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Στη διήμερη σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ, 7 και 8 Απριλίου στην Πάτρα, συζητήθηκε παρουσία του ΓΓ του ΥΠΠΕΘ, η δυνατότητα δημιουργίας διετούς διάρκειας κύκλου σπουδών, σε συνδυασμό με τρίτο κύκλο σπουδών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Η δημιουργία διετούς διάρκειας κύκλου σπουδών βρίσκει σύμφωνους αρκετούς προέδρους των ΤΕΙ, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., και με την ένταξη των ΤΕΙ στον πανεπιστημιακό κλάδο θα δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά των ΕΠΑΛ να εισέρχονται χωρίς εξετάσεις στα νέα πανεπιστήμια.

Η δημιουργία του διετούς κύκλου σπουδών στα ΑΕΙ έχει θεσμοθετηθεί με το Ν. 4006/2011, άρθρο 30, παρ. γ όπου αναφέρεται «γ) Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές
μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου».
Να σημειωθεί ότι στην παρ. β του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες».

Η διάταξη που αναφέραμε παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργή διότι τα ιδρύματα είχαν επιφυλάξεις μήπως με τη δημιουργία του 2ετούς κύκλου υπάρξει μια γενικότερη υποβάθμιση.

Μετά την απόφαση της συνόδου των προέδρων ΤΕΙ τα πράγματα αλλάζουν. Για το ίδιο θέμα, της δημιουργίας διετούς κύκλου σπουδών, στα πανεπιστήμια δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός της δημιουργίας στα ΤΕΙ του διετούς κύκλου σπουδών σε αυτή τη συγκυρία.

Το πάγιο αίτημα των ΤΕΙ, ως γνωστόν, είναι ο μετασχηματισμός τους σε πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών και η απόκτηση του 3ου κύκλου της ανώτατης εκπαίδευσης.

Υπήρξε τώρα κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό; Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως.

Για την υλοποίηση της εξαγγελίας πολλά θα πρέπει να γίνουν και πριν απ΄ όλα: Να ενταχθούν στον πανεπιστημιακό κύκλο τα ΤΕΙ που πρόκειται να υλοποιήσουν τα διετή προγράμματα σπουδών.

Να καθοριστεί η κατάταξη του πιστοποιητικού στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το οποίο θα πρέπει να ανήκει στο επίπεδο 5, διότι δεν μπορεί να είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο 6.

Να συνταχθούν προγράμματα του σύντομου κύκλου σπουδών με αντίστοιχα μαθήματα που να αντιστοιχούν, κατά το μέγιστο, με 120 πιστωτικές μονάδες κλπ.

Για τη συνέχιση σπουδών των αποφοίτων του 2ετούς κύκλου δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως. Είναι όμως πιθανό να υπάρχει συνέχιση σπουδών στο 2ο ή στο 3ο εξάμηνο με ποσόστωση, στα μετατραπέντα ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, διότι ο διετής κύκλος θα παρέχει τυπική εκπαίδευση με πιστωτικές μονάδες και πιστοποίηση.

Πάντως οι εξαγγελίες για τους μαθητές είναι θετικές, διότι οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ θα εισάγονται με ποσοστά στα ΤΕΙ για προπτυχιακές σπουδές, στα πανεπιστήμια με ποσοστό 1%, στο διετή κύκλο σπουδών που αναφέραμε και στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας για εναλλασσόμενη εκπαίδευση στο σχολείο και στο χώρο εργασίας με αμοιβή και βέβαια θα έχουν διέξοδο στην αγορά εργασίας.

Θα γίνουν πράξη οι εξαγγελίες για ισχυροποίηση των ΕΠΑΛ, δεδομένου ότι και κατά το παρελθόν έχουν γίνει εξαγγελίες για ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης αλλά το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Η τεχνική εκπαίδευση παραμένει μέχρι σήμερα υποβαθμισμένη.

Ίδωμεν.

Κωνσταντίνος Αδριανουπολίτης
Εκπαιδευτικός – Ερευνητής
Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

compass | Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Loading...
  • europalso

    ideascentral