Απίστευτο: Έκοψαν την προϋπηρεσία των δυσπρόσιτων από την ειδική αγωγή ! Ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/09/2014 - 21:45 | Author: Newsroom

του Ζαχαρία Καψαλάκη

Και ενώ σε λίγες ώρες αναμένουμε (;) την ανακοίνωση των προσλήψεων στην ειδική αγωγή, ο κλάδος είναι ανάστατος. Αιτία; Το απροειδοποίητο κόψιμο της προϋπηρεσίας που διανύθηκε στα δυσπρόσιτα σχολεία… Έτσι συνάδελφοι που δήλωσαν σχολεία με γνώμονα την προϋπηρεσία τους, σήμερα κινδυνεύουν να βρεθούν είτε άνεργοι, είτε χιλιόμετρα από τον τόπο του, αφού «βούλιαξαν» στον πίνακα των αναπληρωτών!

Μάλιστα κατέθεσαν και σχετικές εντσάεις για τους πίνακες, μια από τις οποίες εξασφάλησε το “e-mesara.gr” και την οποία δημοσιεύουμε, ενώ αφήνουν ανοιχτό και το ενδεχόμενο δικαστικών προσφυγών κατά της νέας αυθαιρεσίας του Υπουργείου Παιδείας:

«Ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2014-15»

Κυρίες, κύριοι,

Ονομάζομαι ______________________, είμαι ______________ ΕΑΕ (ΠΕ___) και στις ( / /2014) κατέθεσα αίτηση/δήλωση για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης., Παράλληλη Στήριξη και κατ’ οίκον διδασκαλία (Αριθμ. Πρωτ.____________________).

Ενίσταμαι κατά των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ του σχολικού έτους 2014-15 για τους παρακάτω λόγους:

1. Στις διατάξεις του άρθρου 28 «Θέματα Ειδικής Αγωγής», παρ. 2.α. του ν.4186/2013 (ΦΕΚ

193/17.09.2013 τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2, περ. 5 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/10.01.2014 τ.Α΄) ορίζεται ότι:

«2.α. Τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση για τις προσλήψεις, τους διορισμούς, τις

μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για τους τομείς, τις ειδικότητες, τους κλάδους τις αναθέσεις μαθημάτων, τους υπεύθυνους εργαστηρίων, την πρακτική άσκηση, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τα προγράμματα σπουδών και τα ωρολόγια προγράμματα στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, ισχύουν και για την Ειδική Αγωγή. Η εφαρμογή των όσων ανωτέρω άρχεται από το σχολικό έτος 2014/2015. Επιμέρους διαφοροποιήσεις όλων των παραπάνω, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή, θα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδίδονται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9, παρ. 2 του ν. 3848/2010 ο διπλασιασμός της μοριοδότησης των προϋπηρεσιών σε δυσπρόσιτα σχολεία (περίπτ. 9α) ισχύει για προϋπηρεσίες προσφερθείσες μέχρι και 30-6-2010.

3. Η διάταξη του άρθρου 9, παρ. 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄/19.05.2010)

που ορίζει ότι οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη

δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται

με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των

πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3 (ήτοι των τελικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών

του ΑΣΕΠ οι οποίοι θα καταρτιστούν μετά τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ) δεν

έχει εφαρμογή στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3699/2008 (διατάξεις οι οποίες δεν καταργούνται από κάποια διάταξη μεταγενέστερων νόμων), η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε δομές της ΕΑΕ προσμετράται στα τυπικά προσόντα.

4. Για όλους τους παραπάνω λόγους, και μέχρι το περσινό σχολικό έτος, η προϋπηρεσία μου σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες, που προσφέρθηκε μέχρι τις 30-6-2010, λογιζόταν στο διπλάσιο για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ.Αυτό δεν έγινε φέτος ,ενώ συνέβη για τους εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής σύμφωνα με την Αριθμ.Πρωτοκ. 118102/Δ1 – 25.07.2014 εγκύκλιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ.έτους 2014-2015 (Μέρος Α΄, Κεφάλαιο Α΄, Ενότητα 1, παρ.3α, Σχετική Επισήμανση) .

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη για την περαιτέρω άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου

Ζ Η Τ Ω

α) Να απαντηθεί εγγράφως, ειδικώς και εμπεριστατωμένως η παρούσα.

β) Να μου χορηγηθεί αντίγραφο του νομικού πλαισίου, στο οποίο στηρίχθηκε η φετινή κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα αναπληρωτών ΣΜΕΑ για την ομαδοποιημένη ειδικότητα ΠΕ______.

γ) Να προσμετρηθεί εις το διπλάσιο η προϋπηρεσία μου σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες που προσφέρθηκε μέχρι τις 30-6-2010.

δ) Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου και να αναμορφωθεί νομίμως ο Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ΣΜΕΑ για την ομαδοποιημένη ειδικότητα ΠΕ _____.»

http://www.e-mesara.gr/

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral