Απέχουν από την εργασία τους οι συμβασιούχοι του ΕΑΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/07/2017 - 15:04 | Author: Newsroom

Τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας ζητούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του ΕΑΠ με τη σημερινή αποχή από τα καθήκοντά τους. Αναλυτικά η ανακοίνωση τους:

«Όπως ήδη γνωρίζετε, το είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ως εκ τούτου εξυπηρετεί περί τις σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ενεργούς φοιτητές, δύο χιλιάδες τριακόσια (2.300) μέλη Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικού Προσωπικό (ΣΕΠ) και σαράντα πέντε (45) μέλη ΔΕΠ.

Για την επίτευξη αυτού του υψηλού στόχου, το Πανεπιστήμιο παρέχει θέσεις εργασίας σε διακόσιους σαράντα τρεις (243) εργαζομένους, εκ των οποίων τα 4/5, ήτοι οι εκατόν ενενήντα πέντε (195) απασχολούνται με συμβάσεις έργου. Οι εν λόγω συμβασιούχοι συντελούν στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Ιδρύματος, διαθέτοντας υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και τεχνογνωσία. Οι περισσότεροι δε εξ’ αυτών παρέχουν μακροχρόνια εργασία στον φορέα καλύπτοντας ουσιαστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι συμβασιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΑΠ, θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του Ιδρύματος, η πορεία του οποίου, πολλές φορές, έχει αναγνωριστεί και επιβραβευθεί.

Πάγιο αίτημα μας είναι η υπεράσπιση του δικαιώματός μας στην εργασία, η εξασφάλιση των θέσεων εργασίας μας στο Ίδρυμα με μονιμότερη σχέση εργασίας και η συνέχιση των ήδη παρεχόμενων ποιοτικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φοιτητές μας και το λοιπό προσωπικό. Οι προτεινόμενες λύσεις που έως τώρα μας έχουν γνωστοποιηθεί δεν μπορούν να οδηγήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση, για το λόγο αυτό σήμερα 28/07/2017 το Σωματείο Συμβασιούχων αποφάσισε να προβεί σε αποχή επί των καθηκόντων του. Ζητούμε συγνώμη για την όποια αναστάτωση τυχόν έχει προκληθεί.

Το ζητεί να δοθεί άμεσα λύση που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας όλων των συναδέλφων».

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral