Απάντηση φοιτητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας στα πρόσφατα νέα κριτήρια σχετικά με τις εξ’ αποστάσεως σπουδές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/12/2014 - 17:56 | Author: Newsroom

Η απάντηση ενός φοιτητή του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας στα πρόσφατα, νέα κριτήρια σχετικά με τις εξ αποστάσεως σπουδές’

Ο ΔΟΑΤΑΠ είναι ένα οργανισμός ο οποίος επιθεωρείται από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και είναι υπεύθυνος για την αναγνώριση πτυχίων πανεπιστημίων ή τεχνολογικών ιδρυμάτων τα οποία απονέμονται από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα και την διαπίστευση των ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την απόφαση 169Α/5-12-2014 που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του στις 8 Δεκεμβρίου 2014: (http://www.doatap.gr/gr/news_extended.php?post_id=508):

Για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών που απονέμονται μετά από παρακολούθηση εξ αποστάσεως σπουδών (προπτυχιακά μεταπτυχιακά, διδακτορικά) και για τους εγγραφέντες από το εαρινό εξάμηνο 2015 και μετά, θα κατατίθενται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

πιστοποίηση στη γλώσσα στην οποία τα προγράμματα σπουδών διδάσκονται στα πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρίν την εγγραφή (είτε από φορέα πιστοποίησης αποδεκτό από το ΑΣΕΠ είτε από άλλο οργανισμό διεθνούς πιστοποίησης), βεβαίωση του Ιδρύματος ότι κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων πως δεν χρησιμοποιήθηκε διερμηνέας και πως οι γραπτές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος. Τέλος, υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι για τις εργασίες και τη διπλωματική του εργασία δεν χρησιμοποιήθηκε μεταφραστής.

Ωστόσο, αυτά τα προαπαιτούμενα αποτελούν απερίφραστη διάκριση ανάμεσα στα πανεπιστήμια που οργανώνουν προγράμματα εξ αποστάσεως και σε αυτά που η παρακολούθηση από τους φοιτητές γίνεται μέσα σε αυτά. Τούτο είναι άδικο αλλά και παράλογο επίσης, καθώς και τα δύο είδη πανεπιστημίων χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών τόσο στα εξ αποστάσεως όσο και στα εις το πανεπιστήμιο προγράμματα και άρα προσφέρουν ομοίως οργανωμένα και αναγνωρισμένα πτυχία. Πόσο μάλλον, πως αυτά τα προαπαιτούμενα είναι επίσης παράλογα, καθώς και τα δύο είδη σπουδών στην αλλοδαπή είναι ομοίως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ χρόνια τώρα!

Επιπλέον, οι προαναφερθείσες προαπαιτήσεις θέτουν σε κίνδυνο τις σπουδές εκείνων των φοιτητών οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις εξ αποστάσεως σπουδές τους πριν τον Ιανουάριο του 2015 ή αυτούς που πρόκειται να εγγραφούν σε αντίστοιχα προγράμματα από το 2015 και έπειτα και δεν έχουν καμία πιστοποίηση γλωσσομάθειας, στη γλώσσα που τα προγράμματα σπουδών τους (θα) διδάσκονται.

Επιπρόσθετα, σχετικά με την απαίτηση του ΔΟΑΤΑΠ ότι κανένας διερμηνέας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων του πανεπιστημίου και ότι κανένας μεταφραστής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τις εργασίες και την πτυχιακή των σπουδαστών, θα πρέπει να τους θυμίσουμε πως είναι κοινώς γνωστό πως τόσο οι διερμηνείς όσο και οι μεταφραστές μπορούν να προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους, τόσο σε προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως όσο και σε αυτά που διεξάγονται μέσα σε πανεπιστήμια. Επιπλέον, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει πως κανένας διερμηνέας ή μεταφραστής δεν θα χρησιμοποιηθεί από κάποιον σπουδαστή που σπουδάζει μέσα στο πανεπιστήμιο.

Πανεπιστήμια διεθνούς αναγνώρισης και γοήτρου όπως το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας είναι ευρέως γνωστά για το γεγονός, πως διεξάγουν τις εξετάσεις τους σε κάθε χώρα στην Αγγλική γλώσσα-η οποία είναι η επίσημα ομιλούμενη γλώσσα στην Αγγλία και η μόνη στην οποία όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων διδάσκονται-.

Όσον αφορά την Ελλάδα, όλες οι εξετάσεις του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας οργανώνονται επισήμως από το Βρετανικό Συμβούλιο εκ μέρους του, σύμφωνα με τους οριζόμενους από αυτό αυστηρούς κανόνες και όρους!

Οι ιθύνοντες του ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης πως, προκειμένου κάποιος φοιτητής προπτυχιακού προγράμματος του Ανοικτού Πανεπιστημίου να περάσει μια ακαδημαϊκή ενότητα, θα πρέπει να περάσει επιτυχώς τόσο το μέρος των μηνιαίων γραπτών εργασιών όσο και τις τελικές γραπτές εξετάσεις ή επίσης την τελική ηλεκτρονική γραπτή αξιολόγηση της ακαδημαϊκής ενότητας.

Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής του Ανοικτού Πανεπιστημίου κάνει χρήση μεταφραστή προκειμένου να έχει τη βοήθεια του αναφορικά με τις βαθμολογίες των εργασιών του, αυτός/αυτή είναι σίγουρο πως θα αποτύχει στις γραπτές εξετάσεις, όπου απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων (μέσω επίδειξης ταυτότητας) καθώς κάθε υποψήφιος πρέπει να απαντήσει γραπτώς τις ερωτήσεις των εξετάσεων στην Αγγλική, μόλις μέσα σε τρείς ώρες.

Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα, απαιτείται από τους σπουδαστές του Ανοικτού Πανεπιστημίου να κάνουν προφορική παρουσίαση των πτυχιακών τους εργασιών στην Αγγλική προς τους Καθηγητές/Επίκουρους καθηγητές του πανεπιστημίου, κάτι το οποίο επίσης αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της επάρκειας τους στην Αγγλική (εν προκειμένω) γλώσσα.

Επιπλέον, οι ιθύνοντες του ΔΟΑΤΑΠ ισχυρίζονται πως όποιος επιθυμεί να εισαχθεί σε προγράμματα εξ αποστάσεως θα πρέπει να τους παρουσιάσει πιστοποίηση γλωσσομάθειας, στη γλώσσα στην οποία διεξάγονται οι σπουδές που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Ωστόσο, ο ΔΟΑΤΑΠ δεν αναφέρει κανένα συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης της γλώσσας, που να απαιτείται σε αντιστοιχία με τα επίπεδα των εξ αποστάσεως σπουδών: Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό.

Ο ΑΣΕΠ (ο οποίος αναφέρεται στην ανακοίνωση τους) αναγνωρίζει διαφορετικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για κάθε γλώσσα, σε τέσσερα επίπεδα: Β1 (Μέτρια γνώση), Β2 (Καλή γνώση), Γ1 (Πολύ καλή γνώση) και Γ2 (Άριστη γνώση).

Ωστόσο πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όπως το TOEFL και το IELTS Academic -τα οποία ανήκουν στα πιο δημοφιλή πιστοποιητικά Αγγλικής γλωσσομάθειας, σχετικά με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές που απαιτούνται από τη πλειοψηφία των πανεπιστημίων του εξωτερικού για εισαγωγή σε αυτά– απουσιάζουν από τη λίστα του ΑΣΕΠ,(!) ενώ αντιθέτως μόνο το πιστοποιητικό IELTS General Training περιλαμβάνεται σε αυτήν!

Επιπρόσθετα, γιατί θα πρέπει να αναγνωρίζονται μόνο εκείνα τα πιστοποιητικά που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΑΣΕΠ? Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί πως προάγει συγκεκριμένα συμφέροντα στη βιομηχανία της γλωσσικής πιστοποίησης. Αντιθέτως, οποιαδήποτε μορφή πρωθύστερης γνώσης της γλώσσας θα έπρεπε να γίνεται αποδεκτή, ακόμα κι αν αυτή δεν είναι πιστοποιημένη.

Επίσης η αναφορά τους στις πιστοποιήσεις της γλώσσας που δίδονται από άλλους οργανισμούς διεθνούς πιστοποίησης, είναι επίσης αδιευκρίνιστη και ασαφής καθώς κανένας δεν μπορεί να κατανοήσει με σιγουριά σε ποιούς οργανισμούς αναφέρονται, αφού δεν αναφέρουν υποδειγματικά κανέναν!

Όλα τα προαναφερθέντα επικοινωνήθηκαν μέσω της διαπροσωπικής επαφής μας μαζί τους (του Κύριου Μιχαήλ Κασούτα, εκπροσώπου των σπουδαστών του Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Νότιας Ευρώπης κι εμού του ιδίου) και πιο συγκεκριμένα με τη κυρία Αθανασοπούλου. Η εν λόγω κυρία ισχυρίστηκε πως ο ΔΟΑΤΑΠ απαιτεί το ‘ελάχιστο’ επίπεδο γνώσης της γλώσσας για όλα τα επίπεδα σπουδών, δηλαδή Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό(!) δίχως ωστόσο να κάνει κανένα διαχωρισμό μεταξύ των τεσσάρων (4) επιπέδων πιστοποίησης της γλώσσας, που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ!

Εν κατακλείδι, οι ιθύνοντες του ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να ενθυμούνται ότι το καθήκον τους είναι να αναγνωρίζουν τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές των πανεπιστημίων του εξωτερικού, σε σχέση με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ελλάδος και όχι να ορίζουν τις προϋποθέσεις γνώσης της γλωσσικής ικανότητας κάθε εν Ελλάδι (υποψήφιου) εξ αποστάσεως ή μη σπουδαστή. Καθώς υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε πανεπιστημίου του εξωτερικού να ορίζει τις προδιαγραφές γνώσης της γλώσσας ,για εκείνους που επιθυμούν να σπουδάσουν είτε μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο ή μέσω των εξ αποστάσεως προγραμμάτων του.

Το λοιπόν, ο καθένας μπορεί να προβεί στα δικά του συμπεράσματα. Ωστόσο, εμείς οι φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας που ζούμε στην Ελλάδα, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε να εξασφαλίσουμε πως μόνον το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Αγγλίας θα έχει την απόλυτη ευθύνη/έλεγχο προκειμένου να θέτει τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές εισαγωγής σε αυτό (ανάμεσα σε αυτές και τη γλωσσική πιστοποίηση), αναφορικά με τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του (όπως και πράττει χρόνια τώρα, όπως και άλλα αναγνωρισμένα –όπως κι αυτό-από τον ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακά ιδρύματα).

Χρήστος Εμμανουήλ, Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Φοιτητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας στην Αθήνα, Ελλάδα,

Καθηγητής της Αγγλικής, συγγραφέας, εκπαιδευτικός σύμβουλος. Christosemmanouil@hotmail.com

Το άρθρο στάλθηκε στο xenesglosses.eu από τον ανωτέρω αποστολέα και οι απόψεις του δεν υιοθετούνται απαραιτήτως από τον ιστότοπο.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral