ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/11/2016 - 23:06 | Author: Newsroom

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δράττοντας την ευκαιρία που μας δίνεται μετά την έκδοση των με αριθμούς 104 και 105 του 2016 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με τις οποίες ακυρώνεται, ο υπολογισμός των μορίων, που υπολογίζονται για την τοποθέτησή τους μετά την σύσταση των οργανικών τους θέσεων, δύο μεταταγμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05, οι οποίοι προσέφυγαν με αίτηση ακύρωσης στο Δικαστήριο κατά του πίνακα υπολογισμού των μορίων τους, απευθύνουμε στη νέα ηγεσία του υπουργείου παιδείας έκκληση για να εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά μας προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα των αναγκαστικών μετατάξεων του ν. 4172/2013.

Πρώτον επειδή το ζήτημα του υπολογισμού των μορίων των αναγκαστικώς μεταταχθέντων εκπαιδευτικών των μη κοινών ειδικοτήτων αφορά πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και έχει να κάνει με το πολύ σημαντικό ζήτημα του επαγγελματικού τους βίου και δη με τις συνθήκες άσκησης του διδακτικού τους έργου και επειδή με τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες σημειωτέον έγιναν αποδεκτές από το υπουργείο παιδείας, δεδομένου ότι δεν ασκήθηκε έφεση κατ’ αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά αντιθέτως εκδόθηκε έγγραφο οδηγιών, με το οποίο επιτάσσεται η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οι προσφεύγοντες εκπαιδευτικοί, να εφαρμόσει τον υπολογισμό των μορίων για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς που προκρίνεται με τις δικαστικές αποφάσεις και να επαναϋπολογίσει τα μόριά τους, για τον λόγο αυτόν καλούμε το υπουργείο, προκειμένου να εφαρμόζονται για όλους τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των μη κοινών ειδικοτήτων τα ίδια μέτρα και σταθμά στο θεμελιώδες θέμα του υπολογισμού των μορίων για την τοποθέτησή τους στις νέες τους οργανικές θέσεις που μόλις συστήθηκαν, να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία θα υποχρεώνει όλες τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να επαναϋπολογίσουν τα μόρια όλων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών για την τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τα επιτασσόμενα στις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα θα πρέπει, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, να υπολογιστεί το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης που είχαν οι αναγκαστικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί των μη κοινών ειδικοτήτων, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλην του τελευταίου έτους συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης του τελευταίου χρόνου τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που μετατρέπεται σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση από της μετατάξεως των και το άθροισμα αυτό να εκληφθεί ως το σύνολο των μορίων τους για την τοποθέτησή τους.

Σε αντίθετη περίπτωση το υπουργείο θα βρεθεί ενώπιον της δυσάρεστης θέσεως να αντιμετωπίσει κύμα αιτήσεων ακύρωσης κατά των πινάκων υπολογισμού των μορίων των παραπάνω εκπαιδευτικών που έγινε με μη νόμιμο τρόπο, πράγμα το οποίο απευχόμαστε γιατί θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών μεταβολών μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών και μάλιστα αναδρομικά.

Εάν η νέα ηγεσία του υπουργείου έχει την πολιτική βούληση να επιλύσει οριστικά το πολυσυζητημένο θέμα των αναγκαστικών μετατάξεων του ν. 4172/2013 τότε η έκκλησή μας θα εισακουστεί, όπως πρέπει να εισακουστεί δεύτερον η έκκλησή μας και για το ζήτημα της μη οριστικής τοποθέτησης εκατοντάδων ακόμα αναγκαστικώς μεταταχθέντων εκπαιδευτικών των κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16), στην οριστική τοποθέτηση των οποίων έχει την νομική υποχρέωση να προχωρήσει, εφόσον επιθυμεί να τηρούνται οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και διαβιούμε σε μία χώρα που κυριαρχείται από τις αρχές του κράτους δικαίου.

Γιατί δεν μπορεί να τοποθετούνται, σε εκτέλεση της νομικής υποχρέωσης του υπουργείου, οριστικά σε οργανικές θέσεις ορισμένοι μόνο από τους αναγκαστικώς μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων και το σύνολο των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των μη κοινών ειδικοτήτων και να μένουν χωρίς οριστική τοποθέτηση κάποιοι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν αναγκαστικά δυνάμει των ίδιων διατάξεων και συγκεκριμένα της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013. Με τον τρόπο αυτόν καταστρατηγείται, κατά πρώτο λόγο, ίσως η σημαντικότερη θεμελιώδης συνταγματική αρχή, η αρχή της ισότητας σύμφωνα με την οποία (παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος) επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες.

Τονίζοντας στο υπουργείο και στη νέα αυτού ηγεσία το γεγονός ότι ήδη συγκεντρώνουμε τα στοιχεία των φακέλων των αναγκαστικώς μεταταγμένων εκπαιδευτικών (για να δείτε το κάλεσμα πατήστε εδώ) που μένουν ακόμα χωρίς οριστική τοποθέτηση (μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από 80 εκπαιδευτικούς πανελλαδικά) προκειμένου να συντάξουμε σε πρώτη φάση μία επιστολή διαμαρτυρίας, ζητώντας την οριστική τους τοποθέτηση, ευελπιστούμε ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου παιδείας θα αναγνωρίσει το δίκαιο του αιτήματος και του δικαιώματος για οριστική τοποθέτηση και όλων των εναπομεινάντων χωρίς αυτή, αναγκαστικώς μεταταγμένων εκπαιδευτικών και μαζί με την εγκύκλιο των φετινών μεταθέσεων, θα εκδώσει εγκύκλιο που θα καλεί πανελλαδικά τις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να υπολογίσουν, πόσοι υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα οριστικά ούτως ώστε να φροντίσει και για την δική τους οριστική τοποθέτηση, σε οργανικές θέσεις της περιοχής εκπαίδευσης που παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν αίτηση προς το υπουργείο, με την οποία θα ζητούν την οριστική τους τοποθέτηση και κατόπιν σε περίπτωση μη απάντησης ή αρνητικής απάντησης να καταθέσουν αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της παράλειψης της οφειλόμενης αυτής νόμιμης ενέργειας του υπουργείου, όσοι βέβαια δεν το έχουν ήδη κάνει με την αίτηση ακύρωσης του Μαρτίου και του Ιουλίου του 2016 που θα εκδικαστεί περί τον Απρίλιο του 2017, όπως μας πληροφορεί και ο νομικός μας σύμβουλος, που άσκησε τις σχετικές αιτήσεις ακύρωσης.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε στους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς (ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16) που δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί οριστικά και δεν έχουν ήδη στείλει τα στοιχεία τους στην συντονιστική επιτροπή, για την σύνταξη της επιστολής διαμαρτυρίας, να το πράξουν εντός του Νοεμβρίου, αν είναι δυνατόν πριν από την έκδοση της εγκυκλίου των μεταθέσεων, αποστέλλοντας τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα, ΠΥΣΠΕ υπηρέτησης, τηλέφωνο και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ozarampo@ath.forthnet.gr.

Ας φροντίσουμε εμείς να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία αν είναι δυνατόν όλων των συναδέλφων μας που αν και μεταταγμένοι, δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί οριστικά για να επιδιώξουμε την οριστική μας δικαίωση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Ολυμπία Ζαραμπούκα

Loading...
  • europalso

    ideascentral