Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2014 με 10.000 θέσεις για μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/07/2014 - 17:08 | Author: Newsroom

ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ

Διέξοδος για χιλιάδες νέους το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο αριθμός των αιτήσεων μπορεί να φτάσει και τις 50.000

Οι σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποτελούν διέξοδο για πολλούς νέους κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή σ’ αυτό δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και τα επιστημονικά αντικείμενα περιορισμένα συγκριτικά με τα «συμβατικά» ΑΕΙ.

Παρ’ όλ’ αυτά η ζήτηση για σπουδές στο Ε.Α.Π. είναι τεράστια, αλλά οι θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Φέτος θα διατεθούν περίπου 10.000 θέσεις για μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα, αλλά με δεδομένο ότι ο αριθμός των αιτήσεων μπορεί να φτάσει και τις 50.000, η επιλογή των φοιτητών γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση.

Η ζήτηση για σπουδές στο Ε.Α.Π. είναι τεράστια, αλλά οι θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων, προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση Αν απομένουν θέσεις μετά την τήρηση της προηγούμενης σειράς προτίμησης, οι υπόλοιποι υποψήφιοι επιλέγονται με νέα διαδικασία κλήρωσης.

Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων.

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με δημόσια και ανοιχτή ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιείται κάθε Δεκέμβριο στα γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα. Το Ε.Α.Π. παρέχει Πτυχία, Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters), Διδακτορικά Διπλώματα, Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης, Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων.

Προγράμματα Τα πτυχία που προσφέρει το Ε.Α.Π. είναι ισότιμα των υπόλοιπων ελληνικών ΑΕΙ, οι σπουδές είναι ευέλικτες διότι είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, πράγμα που σημαίνει ότι ο φοιτητής μπορεί και να εργάζεται ταυτόχρονα.

Οι φοιτητές για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης, καθώς και για τη συμμετοχή τους στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επιβαρύνονται με την καταβολή οικονομικής συμμετοχής.

Συγκεκριμένα: Για φέτος δεν έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις αλλά πάντως από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 όλοι οι φοιτητές του Ε.Α.Π., πρωτοετείς και επανεγγραφόμενοι, καταβάλλουν 550 ευρώ για κάθε Θ.Ε. και για διάρκεια σπουδών 6 έτη. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα το ύψος της συμμετοχής θα ευθυγραμμιστεί με εκείνο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Στα προγράμματα που έχουν εργαστήρια, η οικονομική συμμετοχή του φοιτητή σε καθένα από τα εργαστήρια αυτά, αντιστοιχεί σε μία Θ.Ε. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές έχει δοθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της οικονομικής συμμετοχής χωρίς πιστωτική κάρτα, σε δύο δόσεις, για επανεγγραφόμενους φοιτητές.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Για ένα ποσοστό φοιτητών, χορηγείται βάσει οικονομικών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων υποτροφία μερικής ή ολικής απαλλαγής από την παραπάνω συμμετοχή. Η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών «Σπουδάζω με Υποτροφία».

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ Ε.Α.Π.

Η προσφορά των σπουδών στο πλαίσιο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) γίνεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Οι φοιτητές λαμβάνουν στο σπίτι τους και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, οπτικοακουστικό και, ορισμένες φορές, σε ηλεκτρονική μορφή), που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση. Για κάθε Θ.Ε. έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται μελέτη περίπου 10 ωρών εβδομαδιαίως. Κάθε Θ.Ε. προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αποτελείται από περίπου 800 σελίδες εξεταστέας ύλης και κάθε Θ.Ε. μεταπτυχιακού προγράμματος από περίπου 1.000 σελίδες.

Ωστόσο, είναι ευνόητο ότι οι παραπάνω αριθμοί σελίδων είναι ενδεικτικοί και διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, ανάλογα με το περιεχόμενό του και τις απαιτήσεις του. Για να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις μελέτης, θα πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα τον χρόνο τους και να προγραμματίσουν τις ενέργειές τους. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για τις σπουδές είναι η έγκαιρη αποστολή των εργασιών στον καθηγητή τους.

ΤΟ Ε.Α.Π. ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

 • Αριθμός προπτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 15.723, Εγγεγραμμένοι 18.596
 • Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών: Ενεργοί 13.716, Εγγεγραμμένοι 15.314
 • Αριθμός υποψήφιων διδακτόρων: 80
 • Αριθμός προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών: 31
 • Αριθμός προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων: 205
 • Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14: 43.810
 • Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14: 10.000+195 (ΑΜΕA)+380 (KΑΘΗΓ. TEI)
 • Αριθμός υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: 41.904
 • Αριθμός προσφερόμενων θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: 10.000+245 (ΑΜΕA)+511 (KΑΘΗΓ. TEI)
 • Συνολικά αποφοιτήσαντες:
 • Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 9.311
 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 15.232

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ΕΘΝΟΣ

Loading...
 • europalso

  ideascentral