Ανέγερση νέας πτέρυγας στο 2ο Δημοτικό Νάξου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/04/2016 - 12:43 | Author: Newsroom

05-04-16 Ανέγερση νέας πτέρυγας στο 2ο Δημοτικό Νάξου

Με την αριθμ. 53409/Α2/30-03-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΨΛ4Ζ4653ΠΣ-ΔΟΜ) εγκρίθηκε κτηριολογικό πρόγραμμα για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, στο πλαίσιο έργου κατεδάφισης τμήματος υφιστάμενων κτηριακών υποδομών και ανέγερσης στην ίδια θέση νέας πτέρυγας για την εξυπηρέτηση των στεγαστικών αναγκών του συγκροτήματος, δυναμικότητας 250 μαθητών.

Βαρύνουσα σημασία απεδόθη στην τεκμηρίωση της αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου εφόσον προβλέπεται κατεδάφιση υφιστάμενου κτίσματος. Η εκπόνηση μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας της προς κατεδάφιση πτέρυγας, κατόπιν διενέργειας διερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών ελέγχων για την αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών και των αντοχών επιμέρους στοιχείων, ανέδειξαν τη βέλτιστη λύση, κατόπιν συγκριτικής παράθεσης εναλλακτικών μεθόδων προσέγγισης.

Loading...
  • europalso

    ideascentral