Ανατροπές στην πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2014 - 18:18 | Author: Newsroom

Νέες ανατροπές έχουμε στην Ειδική Αγωγή και ειδικά στον τρόπο πρόσληψης των αναπληρωτών, αφού παρατηρούνται τροποποιήσεις στο νέο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση συγκριτικά με το προηγούμενο αλλά και με το ΦΕΚ 2217/2014.

Η βασική φιλοσοφία που θέλει τους πτυχιούχους των Τμημάτων Ειδικής Αγωγής να προηγούνται έναντι των δασκάλων και νηπιαγωγών δεν αλλάζει ωστόσο στο νέο σχέδιο νόμου τίθεται ποσόστωση 5% τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή για τους εκπαιδευτικούς με τα αντίστοιχα προσόντα που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ60 Νηπιαγωγών.

Επίσης, στα ακαδημαϊκά κριτήρια συγκριτικά με το προηγούμενο σχέδιο νόμου διαπιστώνουμε ότι τα σεμινάρια μοριοδοτούνται με 1 μόριο έναντι 1,5 ενώ δεν μοριοδοτείται το δεύτερο μεταπτυχιακό.

Το news.gr παρουσιάζει τα νέα δεδομένα σε αντιπαραβολή με τα όσα ισχύουν έως τώρα συγκριτικά με το ΦΕΚ 2217, καθώς και με το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση τον Απρίλιο του 2014.

ΦΕΚ 2217/2014-ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Συντάσσεται ένας πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ. Στον πίνακα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατασσόμενοι και συγκρινόμενοι μεταξύ τους με την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και την προϋπηρεσία. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. Εν συνεχεία ακολουθούν οι ΠΕ60.50 και οι ΠΕ70.50 κατατασσόμενοι με τα παρακάτω κριτήρια. Για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕΕ, συντάσσονται στην πρωτοβάθμια ΕΕ δυο πίνακεςγια τους εκπαιδευτικούς ΠΕ71 και ΠΕ70.50 και δυο πίνακες για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και ΠΕ60.50
Καμία αναφορά σε ποσόστωση Σε κάθε φάση πρόσληψης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-71 ΕΕ και σε ποσοστό 5% επί των προσλήψεων, θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 70 που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ 2.2 του παρόντος νόμου.

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού – μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέχρι και την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Καμία αναφορά σε ποσόστωση Σε κάθε φάση πρόσληψης Εκπαιδευτικών κλάδου Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ-61 ΕΕ και σε ποσοστό 30% για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ-60που έχουν τα προσόντα του Άρθρου 20 παραγ.2.1 του παρόντος νόμου.

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού – μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέχρι και την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Στους πίνακες κατάταξης Νηπιαγωγών ΕΑΕ και Δασκάλων ΕΑΕ προηγούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, αντίστοιχα, κατατασσόμενοι μόνο βάσει της προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου και, εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. Στους πίνακες της Πρωτοβάθμιας ΕΕ προτάσσονται στις προσλήψεις οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61 και ΠΕ71 κατατασσόμενοι και συγκρινόμενοι μεταξύ τους με την προϋπηρεσία και με την σειρά επιτυχίας στον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΦΕΚ 2217-ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην ΕΑΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμια μιάμιση (1,5) μονάδα. Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην Ε.Ε. που υλοποιείται από εποπτευόμενο ίδρυμα του ΥΠΑΙΘ (Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό Κέντρο), μια (1) μονάδα.
Είναι κάτοχοι δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, δύο (2) μονάδα Δε γίνεται αναφορά
Δε γίνεται αναφορά είναι κάτοχοι δευτερεύουσας ειδικότητας στην Ειδική Φυσική Αγωγή για τους πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, μία (1) μονάδα.
Είναι κάτοχοι δευτέρου τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, μιάμιση (1,5) μονάδα Δε γίνετ
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral