Ανασυγκροτήθηκε το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/02/2016 - 16:21 | Author: Newsroom

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τροποποιήθηκε Υπουργική Απόφαση για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Ως μέλη ορίστηκαν οι ακόλουθοι:

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος την Πλωτάρχη ΛΣ (Τ) Γεωργούλα Γεωργία του Δημητρίου με εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αναπληρωτή της τον Βαγιωνάκη Χρήστο του Δημητρίου

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον Στάχτιαρη Σπυρίδωνα του Δημητρίου εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με αναπληρωτή του τον Καστανιά Μιχαήλ του Αντωνίου.

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος την Επιπυραγό Χρέλια Ειρήνη του Γεωργίου με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αναπληρωτή της τον Αστυνόμο Α’ Πασχάλη Δημήτριο του Αντωνίου.

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος την Χρόνη Βασιλική του Κωνσταντίνου εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, με αναπληρώτριά της την Σιδηροπούλου Παρασκευή του Νικολάου.

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον Μπαρδάκη Βασίλειο του Γεωργίου εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε αντικατάσταση του Οικονομόπουλου Βασιλείου.

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον Αθανασίου Δημήτριο του Βησσαρίωνα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον Οικονομίδη Γρηγόριο του Αριστείδη.

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον Παπαδόπουλο Νικήτα του Γεωργίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με αναπληρώτριά του την Πέλλη Ευαγγελία του Γεωργίου

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος τον Κουτσούρη Αντώνιο του Ανδρέα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, με αναπληρωτή του τον Μαρτσάκη Βασίλειο του Γεωργίου.

Ορίζουμε ως τακτικό μέλος την Μπούνια – Μαστρογιάννη Θεοκτίστη του Σταματίου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή της τον Χανιαλίδη Σπυρίδωνα του Παναγιώτη.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, την Κετσέα Κυριακή του Ιωάννη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.ΥΑ 6114/Κ4/15-1-2015 (ΦΕΚ 26 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΑ 49493/Κ4/26-3-2015 (ΦΕΚ 210 ΥΟΔΔ) «Τροποποίηση της αριθ. ΥΑ 6114/Κ4/15 – 1 – 2015 (ΦΕΚ 26 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων»» και την αριθ. ΥΑ 95824/Κ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 474 ΥΟΔΔ) «Τροποποίηση της αριθ. ΥΑ 6114/Κ4/15-1-2015 (ΦΕΚ 26 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΑ 49493/Κ4/26-3-2015 (ΦΕΚ 210 ΥΟΔΔ) «Τροποποίηση της αριθ. ΥΑ 6114/Κ4/15-1-2015 (ΦΕΚ 26 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων»».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral