• Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης αναπληρωτών για το 2ο Γυμν. Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/09/2017 - 11:43 | Author: Newsroom

  Ανάρτηση προσωρινών , ανά κλάδο, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για το 2ο Γυμν. Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) για το σχ. έτος 2017-18

  Σε εφαρμογή της υπ’ αρίθ. 12952/17-07-2017 (ΑΔΑ 97ΨΩ4653ΠΣ-ΞΜΑ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών , ανά κλάδο, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) για το σχολικό έτος 2017-2018.

  Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε πέντε (05) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι από Τρίτη 5/9/2017 μέχρι και τη Δευτέρα 11-9-2017. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται αποκλειστικά στο μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr)

  Οι σχετικοί Πίνακες Κατάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr.

  Loading...