• Αναπληρωτές τo 22% των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/06/2017 - 22:40 | Author: Newsroom

  Σύμφωνα με ενημέρωση του Αιρετού Β. Παληγιάννη 81.192 είναι οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Π.Ε. Με βάση τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Παιδείας, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για το έτος 2016-2017 είναι 81.192. Από αυτούς οι 66.275 είναι μόνιμοι και οι 14.917 είναι .

    Αναλυτικά οι υπηρετούντες ανά κλάδο είναι:

    Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Αναπληρωτές
  ΠΕ 70 42.515 4.196
  ΠΕ 70.50 1.091
  ΠΕ 71 2.182
  ΠΕ 60 11.520 1.637
  ΠΕ 60.50 570
  ΠΕ 61 45
  ΠΕ 05 628 80
  ΠΕ 06 3.722 487
  ΠΕ 06.50 2
  ΠΕ 07 325 192
  ΠΕ 08 131 890
  ΠΕ 08.50 4
  ΠΕ 11 4.560 287
  ΠΕ 11.01 27
  ΠΕ 16.01 1.075 400
  ΠΕ 16.01.50 10
  ΠΕ 16.02 11
  ΠΕ 18.41 32
  ΠΕ 19 784 177
  ΠΕ 19.50 2
  ΠΕ 20 381 140
  ΠΕ 20.50 1
  ΠΕ 21 36 36
  ΠΕ 23 56 198
  ΠΕ 25 28 273
  ΠΕ 26 7 110
  ΠΕ 28 21 76
  ΠΕ 29 30 63
  ΠΕ 30 66 194
  ΠΕ 31ΚΠΔ 1
  ΠΕ 32 26 627
  ΔΕ1ΕΒΠ 85 797
  ΔΕ-ΙΔΚ 7 1
  Σύνολο 66.275 14.917
  Γενικό Σύνολο 81.192

  Οι 14.917 αναπληρωτές πιστοποιούν την αδήριτη ανάγκη μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση αφού καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης.

  Loading...