Αναπληρωτές: Πρωτοφανής καταστρατήγηση των πινάκων αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/11/2017 - 09:31 | Author: Newsroom

Σε καταγγελία προβαίνει η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΕΑΔ σύμφωνα με την οποία στη ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου και υπέγραψαν συμβάσεις εργασίας πλήρους ωραρίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΠΕΑΔ:

Ύστερα από καταγγελίες αναπληρωτών εκπαιδευτικών αλλά και δική μας έρευνα σας ενημερώνουμε ότι :

  1. Στη ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής ενώ προσλήφθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου  σύμφωνα με την 169208/Ε2/10-10-2017 (ΑΔΑ: Ω3ΞΦ4653ΠΣ-ΒΥΒ) απόφαση του  Υπουργού Παιδείας η διεύθυνση αυτή που εκπροσωπείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής όπως φαίνεται σε αντίστοιχες πράξεις αναρτημένες στη Διαύγεια( ενδεικτικές: ΑΔΑ: 6Α8Β4653ΠΣ-96Η  , ΑΔΑ: ΩΒ2Θ4653ΠΣ-Κ5Κ , ΑΔΑ: 7Υ0Φ4653ΠΣ-ΕΑΕ κτλ) σε αυτούς τους υπέγραψε συμβάσεις εργασίας πλήρους ωραρίου σε σχολεία της Β-Α’ Ανατ. Αττικής.
  2. Το γεγονός αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και της προκήρυξης-πρόσκλησης εγκυκλίου αναπληρωτών με   αριθμ.: 139940/Ε2/ 24 Αυγούστου 2017 ( Αρ. Φύλλου ΦΕΚ 2920/2017) όπου στην ενότητα 3 περιπτώσεις προσλήψεων του διδακτικού έτους αναφέρεται ότι  σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως)  είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της χρονιάς μόνο η τροποποίηση του ωραρίου του από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και όχι η μετατροπή της σύμβασή του σε πλήρους ωραρίου αφού  παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες προσλήψεις. Μόνο για τις προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν.4264/2014   δεν εξετάζεται η σειρά κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/ ντης Δ.Ε. να μετατρέπει τη σύμβαση σε πλήρους ωραρίου .
  3. Το γεγονός αυτό το οποίο είναι πρωτοφανές στον κόσμο των αναπληρωτών καταστρατηγεί τη σειρά του αξιολογικού  πίνακα αναπληρωτών αφού πχ. εκπαιδευτικός με σειρά 200 ενώ έχει δηλώσει πλήρους  ωραρίου στη συγκεκριμένη διεύθυνση παρακάμπτεται και στη θέση του προσλαμβάνεται εκπαιδευτικός με σειρά 520 ως μειωμένου ωραρίου και στη συνέχεια αναβαθμίζεται ως πλήρους. Φαινόμενα σαν και αυτά καταστρατηγούν τις Συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 και 103 του Συντάγματος).

Τονίζουμε επίσης ότι η παραπάνω ενέργεια διεκδικεί τα πρωτεία σε πανελλαδικό επίπεδο και δείχνει το γνωστό υπερβάλλοντα ζήλο από τον συγκεκριμένο Δ/ντή Βθμιας εκπαίδευσης στην υλοποίηση της μνημονιακής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση είναι πασιφανές ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση δεν έγινε ορθή δήλωση των κενών και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν ασυνήθιστα δεκάδες  τροποποιήσεις τοποθετήσεων και αλλαγές που αφορούν εκπαιδευτικούς .

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να συστήσει  στους Περιφερειακούς Διευθυντές αλλά και στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  να κάνουν ορθή διαχείριση στη δήλωση των κενών ώστε να συμβάλλουν με κάθε μέσο στην καλή λειτουργία των σχολείων και όχι να τα υπονομεύουν και   να τα  αποψιλώνουν  με επιπόλαιες και βιαστικές ενέργειες.

Καλούμε τους συναδέλφους αναπληρωτές να μη φοβούνται και  μην υποκύπτουν σε τέτοιες μεθοδεύσεις και  πιέσεις της Διοίκησης, αλλά αντίθετα να ορθώνουν το ανάστημά τους και να διεκδικούν τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Σας επισυνάπτουμε όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την παραπάνω καταγγελία μας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμάντης Θεόδωρος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Βασίλειος

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral