• Αναλυτικοί πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών Π.Ε. μέχρι 17/10

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/10/2016 - 16:55 | Author: Newsroom

  Παληγιάννης Βασίλειος Αναλυτικοί πίνακες Π.Ε.

  Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω μετά από αίτημα συναδέλφων τους αναλυτικούς πίνακες πρόσληψης των στην Π.Ε. έως 17/10/2016 ανά φάση και ειδικότητα.

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 σχ. έτους 2016-17

  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

  ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  με ημ/νία Υ.Α.

  ΚΛΑΔΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ
  ανά Υ.Α.

  ΠΕ60
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  ΠΕ70
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ (πλήρους)

  ΠΕ70
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ (μειωμένου)

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16)

  1.936

  1.936

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 07-09-16

  1.058

  1.058

  Π.Δ.Ε.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16)

  277

  424

  701

  Γ.Λ.Κ.

  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16

  4

  1

  5

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16

  43

  43

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 26-09-16

  61

  61

  Π.Δ.Ε.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Π.Δ.Ε.) 26-09-16

  98

  210

  308

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 10-10-16

  26

  26

  Γ.Λ.Κ.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ11 ΠΕ32 ΠΕ18.41 (Γ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΔΥΕΠ) 12-10-16

  56

  99

  155

  ΣΥΝΟΛΟ

  1.554

  2.713

  26

  4.293

  2.739

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70 & ΠΕ60

  4.293

  Πλήρους Ωραρίου

  Μειωμένου Ωραρίου

  4.267

  26

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) σχ. έτους 2016-17

  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

  ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  με ημ/νία Υ.Α.

  ΚΛΑΔΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ
  ανά Υ.Α.

  ΠΕ61
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ

  ΠΕ60.50
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με προέκταση “.50”

  ΠΕ71
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

  ΠΕ70.50
  ΔΑΣΚΑΛΩΝ
  με
  προέκταση “.50”

  ΠΕ06.50
  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΕ

  ΠΕ11.01
  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ

  ΠΕ16.01.50
  (& ΤΕ.16.50)
  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΑΕ

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. & Ν/Γ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 07-09-16

  46

  177

  1.261

  1.484

  Ε.Σ.Π.Α.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 12-09-16

  23

  23

  Γ.Λ.Κ.

  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16

  1

  1

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 26-09-16

  140

  713

  287

  1.140

  Ε.Σ.Π.Α.

  Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. ΕΑΕ, Ν/Γ ΕΑΕ & ΕΙΔΙΚ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 10-10-16

  21

  95

  22

  1

  3

  19

  161

  ΣΥΝΟΛΟ

  46

  338

  2.070

  309

  1

  26

  19

  2.809

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ)

  2.809

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ σχ. έτους 2016-17

  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

  ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
  με ημ/νία Υ.Α.

  ΚΛΑΔΟΣ

  ΣΥΝΟΛΟ
  ανά Υ.Α.

  ΠΕ05 μειωμένου

  ΠΕ06

  ΠΕ06 μειωμένου

  ΠΕ07 μειωμένου

  ΠΕ08

  ΠΕ08 μειωμένου

  ΠΕ11

  ΠΕ11 μειωμένου

  ΠΕ16.01

  ΠΕ16.01 μειωμένου

  ΠΕ19-ΠΕ20

  ΠΕ19-ΠΕ20 μειωμένου

  ΠΕ32

  ΠΕ32 μειωμένου

  ΠΕ18.41

  ΠΕ18.41 μειωμένου

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ08 & ΠΕ32 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16

  728

  588

  1.316

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ18.41 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16

  31

  31

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ19-20 [& ΠΕ70] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16

  6

  63

  27

  19

  115

  Π.Δ.Ε.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ19-20 [& ΠΕ60 ΠΕ70] (Π.Δ.Ε.) 26-09-16

  36

  159

  78

  56

  329

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ16.01 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 03-10-16

  261

  261

  Π.Δ.Ε.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ16.01 (Π.Δ.Ε.) 03-10-16

  43

  43

  Π.Δ.Ε.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Π.Δ.Ε.) 10-10-16

  6

  1

  8

  3

  1

  19

  Ε.Σ.Π.Α.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ06 ΠΕ08… (ΕΙΔΙΚ.) για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 10-10-16

  7

  3

  1

  1

  12

  Γ.Λ.Κ.

  Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Γ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΔΥΕΠ) 12-10-16

  191

  30

  12

  1

  2

  236

  Π.Δ.Ε.

  Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ16.01 ΠΕ19-20 (Π.Δ.Ε.) 12-10-16

  36

  143

  24

  77

  115

  15

  65

  21

  130

  20

  646

  ΣΥΝΟΛΟ

  78

  365

  37

  182

  843

  16

  191

  11

  369

  21

  205

  24

  618

  14

  32

  2

  3.008

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 & ΠΕ18.41)

  3.008

  Πλήρους Ωραρίου

  Μειωμένου Ωραρίου

  2.623

  385

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (πλην εκπ/κών ΕΑΕ)

  7.301

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  10.110

  Loading...