• ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π) ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/11/2016 - 00:17 | Author: Newsroom
  ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
  Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
  ΕΣΠΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
  Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ
  Ε.Δ.Ε.Α.Υ
  ΕΣΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
  Ε.Β.Π & ΣΧΟΛΙΚ. ΝΟΣ.-ΠΕ25
  ΣΥΝΟΔΟΙ
  ΕΣΠΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ*
  Π.Δ.Ε.
  ΣΥΝΟΛΟ
  2016-17*
  1.170
  300
  618
  2.088
  2015-16
  1.066
  353
  725
  461
  2.605
  2014-15
  586
  220
  438
  1.244
  2013-14
  384
  548
  328
  1.260
  2012-13
  750
  2011-12
  450
  2010-11
  450

  *Οι πιστώσεις για το 2016-17 αφορούν έως σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2016.
  *1. Οι πιστώσεις για Συνοδούς Ε.Β.Π. και Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) διατίθενται ανάλογα με τις εγκρίσεις αιτήσεων μαθητών και εξ αυτού του λόγου μπορεί και να μην διατεθούν εξ ολοκλήρου.


  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


  1ον)-Έως το έτος 2010(τα χρόνια δηλαδή τωνπαχέων αγελάδων και των αθρόων ανορθολογικών προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα) οι προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π μετάβίας προσέγγιζαν τις 400 με 450τον αριθμό, παρά το γεγονός της ύπαρξης πολύ μικρού αριθμού μονίμων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις δομές Ε.Α.Ε της χώρας.


  2ον)-Τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-14οι πιστώσεις για προσλήψεις Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από 3 Προγράμματα ΕΣΠΑ.


  • Ένα για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π.
  • Ένα για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & Ε.Δ.Ε.Α.Υ.:«Πρόγραμμα ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης.»που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και σε πρόσληψη Αναπληρωτών Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) και Ψυχολόγων(ΠΕ23) για τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
  • Και ένα για τα Γενικά Σχολεία:«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Β.Π. και Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25), οι οποίοι απασχολούνται ως ΣΥΝΟΔΟΙ μαθητών

  Από το 2015-16 έχουμε και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.).

  3ον)- Ηεντυπωσιακή κατά σχεδόν 70% αύξησητων προσλήψεων Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π στα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15, σε σχέση με τα παρελθόντα έτη, αποδομείται, αφενός μεν από τη μη ορθολογική κατανομή των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π στις δομές Ε.Α.Ε, καθόσον τα Προγράμματα ΕΣΠΑ από όπου και αντλήθηκαν οι πιστώσεις αυτά τα χρόνια, είχαν και έχουν σωρεία δεσμεύσεων, προαπαιτουμένωνκαι αποκλεισμών, αφετέρου δε από το γεγονός της στελέχωσης των Ε.Δ.Ε.Α.Υ αποκλειστικά από τις ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ψυχολόγου.
  Το σχολικό έτος 2015-16 έχουμε μεγάλη αύξηση στον αριθμό των πιστώσεων που διατέθηκαν, γιατί για πρώτη φορά διατέθηκαν και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) 461 πιστώσεις, αλλά διπλασιάστηκαν σχεδόν και οι πιστώσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε σχέση με το 2014-15.


  4ον)-Αν δε, συνυπολογίσουμε και την προτεραιότητα, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας,πρόσληψης Ε.Β.Π για κάλυψη των μεγάλων αναγκώντων Ειδικών Σχολείων, καθώς και στην πρόσληψη Ε.Β.Π για τις ανάγκες των Γενικών Σχολείων ως ΣΥΝΟΔΩΝ και τα τελευταία χρόνια και των Σχολικών Μοσηλευτών(ΠΕ25), καταλήγουμε πωςη μερίδα του λέοντος, όσον αφορά στις προσλήψεις των αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Πκατευθύνεται στις ειδικότητες του Ε.Β.Π, του Κοινωνικού Λειτουργού(ΠΕ30) και του Ψυχολόγου(ΠΕ23).


  Έτσι οι ειδικότητες του Λογοθεραπευτή(ΠΕ21 & ΠΕ26), του Φυσικοθεραπευτή(ΠΕ28), του Εργοθεραπευτή(ΠΕ29), του Παιδοψυχιάτρου(ΠΕ24), του Ειδικού στον Επαγγ/κό προσ/μό Τυφλών/Δεξ. καθ/νής Διαβίωσηςκαι Κιν/τας Τυφλών/Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα(ΠΕ31), του Παιδονευρολόγου(ΠΕ35) αναζητώνται “με το κυάλι” σε όλη την επικράτεια.


  5ον)-Το σχολικό έτος 2013-14 οι προσλήψεις Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π άρχισαν περί τον μήνα Οκτώβριο και συνεχίσθηκαν έως πριν λίγες ημέρες από τη λήξη του…Μάλιστα οι συνάδελφοι αναπληρωτές που στελέχωσαν τις Ε.Δ.Ε.Α.Υπροσελήφθησαν την Άνοιξη του 2014

  Το 2014-15, οι προσλήψεις έγιναν πολύ νωρίτερα, αλλά αυτό είχε ως συνέπεια οι Αναπληρωτές Ε.Ε.Π που προσελήφθησαν από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ των ΚΕ.Δ.Δ.Υ/Ε.Δ.Ε.Α.Υ.


  («Πρόγραμμα ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης. »),

  ακριβώς επειδή κάλυψαν σχεδόν όλο το διάστημα του σχολικού έτους 2014-15, από 550 που ήταν για το 2013-14(για λίγους όμως μήνες), να κατρακυλήσουν στους 220!!!(για όλο το χρόνο) με ότι αυτό συνεπάγεται για την ορθή λειτουργία των δομών αυτών.
  6ον)- Το σχολικό έτος 2015-16, οι 461 πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) διατέθηκαν από τις 13 Π.Δ.Ε σε όλες τις δομές Ε.Α.Ε.


  ΠΙΝΑΚΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ 13 Π.Δ.Ε., ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17…ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 2015-16, ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/10/13-2016-17-2015-16.html


  Βασίλης Βούγιας

  4 Νοεμβρίου 2016

  Loading...