Ανακοίνωση προς τους Αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/02/2017 - 18:32 | Author: Newsroom

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο πανελλαδικής εκπροσώπησης του κλάδου, δεν εκπροσωπεί απλά τους πρωτοβάθμιους συλλόγους-μέλη της σε κεντρικό επίπεδο, δεν ανταποκρίνεται απλά στα αιτήματα που δέχεται από τα μέλη της-τους πρωτοβάθμιους συνδικαλιστικούς συλλόγους, αλλά και συγκεντρώνει τις γνώμες και τις αποφάσεις των Συλλόγων-μελών της, τις επεξεργάζεται και τις προωθεί στο υπουργείο. Επιπλέον αυτών, το Δ.Σ. της ομοσπονδίας στην πράξη ανταποκρίνεται ακόμα και σε θέσεις και αιτήματα μεμονωμένων μελών ή/και εκπροσώπων αναπληρωτών και αφουγκράζεται ακόμα και τις εκφάνσεις αντιδράσεων που μεμονωμένα (δηλ.χωρίς εκπροσώπηση πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου) διατυπώνονται δημόσια, ακόμα και όταν αυτό δε γίνεται με θετικό τρόπο.
Η διαχείριση αυτή από πλευράς της ομοσπονδίας, αδιαμφισβήτητα αποτελεί πάγια τακτική της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., όσο κι αν κάποιοι επιχειρούν διακαώς να πείσουν για το αντίθετο.
Για του λόγου το αληθές, θυμίζουμε τρία πρόσφατα παραδείγματα:
α) η προώθηση στο υπουργείο των προτάσεων δύο περιφερειακών συλλόγων (ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας και ΣΕΕΠΕΑ Αττικής), τις οποίες λάβαμε και επεξεργαστήκαμε ενιαία, σχετικά με το καθηκοντολόγιο του Ε.Β.Π. και των Σχ.Νοσηλευτών στη γενική εκπαίδευση (βλ. http://poseepea.blogspot.gr/2017/01/blog-post_31.html) .
β) η άμεση θετική ανταπόκριση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., στο κάλεσμα εκπροσώπων αναπληρωτών για να τεθεί υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας η παράσταση διαμαρτυρίας των αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Υπουργείο τον Οκτώβριο του 2016.
γ) η άμεση θετική ανταπόκριση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. τον Νοέμβριο του 2016 στο αίτημα εκπροσώπων αναπληρωτών για την υποστήριξη της ομοσπονδίας σε κίνηση νομικής διεκδίκησης που προετίθεντο να προχωρήσουν σχετικά με το θέμα της συνάφειας των μεταπτυχιακών. Είχαμε έρθει σε άμεση επικοινωνία θέτοντας μάλιστα επιπλέον ζητήματα που θα μπορούσαν να διεκδικηθούν νομικά και αναμέναμε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας, τις οποίες όμως δεν αποστείλατε καθώς σε επόμενη επικοινωνία μάς δηλώσετε ότι τελικά δεν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη κίνηση.
Επί του παρόντος, (ένα τέταρτο λοιπόν, τρέχον παράδειγμα) αποτελεί η εκ νέου ενημέρωση που παραθέτουμε παρακάτω, για όσα πραγματικά (και όχι όπως κάποιοι τείνουν ψευδώς να πρεσβεύουν) συνέβησαν σχετικά με το θέμα της προϋπηρεσίας ενόψει του Ενιαίου Πίνακα, αλλά και του σημερινού εκ νέου καλέσματος της ομοσπονδίας για τοποθέτηση των μελών της.
Τέλος, να τονίσουμε ότι αποτελεί δικαίωμα των περιφερειακών Συλλόγων να μεταφέρουν ιδία πρωτοβουλία (χωρίς δηλ. να προηγηθεί πρόσκληση της ομοσπονδίας) τις απόψεις και τις υποδείξεις-προτάσεις τους προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τον κλάδο (βλ.άρθρο 7 παρ.στ΄ του Καταστατικού), όπως άλλωστε συνέβη πρόσφατα με το θέμα του καθηκοντολογίου.
Ακολουθεί το υπ’ αρ.25/04-02-2017 έγγραφο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τα μέλη της-Περιφερειακούς Συλλόγους
Αθήνα, 04-02-2017Αρ. Πρωτ.: 25
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: Περιφερειακούς Συλλόγους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.
Θέμα: «Τοποθέτηση πρωτοβάθμιων περιφερειακών συλλόγων
για το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας ενόψει του επικείμενου ενιαίου πίνακα αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζετε από τη σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην πρόσφατη Ολομέλεια των Προέδρων (στην οποία συμμετείχατε οι περισσότεροι εξ υμών), από το υπουργείο θέτουν ανυπέρβλητα εμπόδια λειτουργίας από φέτος του Ενιαίου Πίνακα αναπληρωτών με την προσμέτρηση και της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ που αποκτήθηκε εκτός δομών του ΥΠΠΕΘ (ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας φορμών και ως προς τη δυνατότητα κεντρικού ελέγχου της προϋπηρεσίας από τους ελάχιστους υπαλλήλους της Δ/νσης ΕΑΕ).
Η θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ήταν υπέρ της λειτουργίας του ενιαίου πίνακα με βάση τα έως τώρα δεδομένα (δηλ. αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός ΥΠΠΕΘ έως 3 μόρια) και οι εκπρόσωποι της ομοσπονδίας διαπραγματεύτηκαν πιέζοντας προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο στην πορεία των εργασιών της επιτροπής, οι αρμόδιοι του υπουργείου έθεσαν το ανυπέρβλητο των παραπάνω αναφερόμενων εμποδίων ενόψει της θεσμοθέτησης του ενιαίου πίνακα επισημαίνοντας επιπλέον, αφενός ότι και στις αντίστοιχες φόρμες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν προσφέρεται δυνατότητα αναγνώρισης τέτοιας προϋπηρεσίας και αφετέρου ότι τα χρονικά περιθώρια δεν εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ύπαρξης ενιαίου κεντρικού οργάνου εξέτασης των προϋπηρεσιών αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των πινάκων. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, τόνισαν ότι είναι αναγκαίος ο σεβασμός των ιδιαιτεροτήτων των κλάδων μας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς υπογραμμίζοντας ότι είναι σημαντικό για πολλούς συναδέλφους να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία, αν αυτό δεν δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια για την άμεση θεσμοθέτηση του ενιαίου πίνακα. Πρότειναν μάλιστα, (επί τόπου στη δεύτερη συνάντηση της επιτροπής) ως λύση υπέρβασης των αναφερόμενων εμποδίων, το να περαστούν οι αναγνωρισμένες προϋπηρεσίες της φετινής χρονιάς βάσει των δεδομένων των 13 Π.Δ.Ε. Οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν δέχτηκαν την πρόταση αυτή διότι, όπως ανέφεραν, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης πρέπει να ελεγχθεί κεντρικά, καθώς δεν υπήρχαν ενιαία κριτήρια από τις Π.Δ.Ε. για την αναγνώριση αυτής της προϋπηρεσίας.
Επιπροσθέτως, είχαμε λάβει την τοποθέτηση του Συντονιστικού αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ του Συλλόγου Αττικής,η οποία τίθεται υπέρ της αποκλειστικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας σε δομές του ΥΠΠΕΘ. Τη θέση αυτή, εξήγησε αναλυτικά στο Σώμα της Ολομέλειας των προέδρων, η πρόεδρος του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και στη συνέχεια εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου, την οποία αναδημοσιεύσαμε (βλ. http://poseepea.blogspot.gr/2017/02/blog-post_2.html ).
Στην Ολομέλεια των προέδρων στις 20 Ιανουαρίου, δεν ελήφθη κάποια διαφορετική απόφαση επί του θέματος, ετέθη όμως η άποψη της προέδρου του υπό ένταξη Συλλόγου Ανατ.Μακεδονίας Θράκης, για την αναγκαιότητα επίσημης τοποθέτησης επί του θέματος και των υπολοίπων –πλην Αττικής- περιφερειακών Συλλόγων. Ωστόσο, και μετά από τη δημοσίευση των σχετικών δύο ανακοινώσεων της ομοσπονδίας (http://poseepea.blogspot.gr/2017/01/20.html,http://poseepea.blogspot.gr/2017/01/blog-post_27.html ) μέχρι και σήμερα, κανείς εκ των υπολοίπων Συλλόγων (πλην της Αττικής), δεν μας απηύθυνε κάποια σχετική τοποθέτηση.
Επειδή όμως αφουγκραστήκαμε σχόλια αντίθετα με τη θέση των αναπληρωτών Αττικής στις σχετικές ανακοινώσεις της ομοσπονδίας, από μεμονωμένα άτομα- μέλη Συλλόγων, ζητάμε εκ νέου –μετά την ολομέλεια- να τοποθετηθείτε όλοι οι Σύλλογοι το συντομότερο δυνατό ούτως ώστε, εάν προκριθεί πλειοψηφικά άλλη θέση να προχωρήσουμε τη διαπραγμάτευση με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Θυμίζουμε ότι η επιτροπή ήταν άτυπη, επομένως δεν είχε νομοθετικά προσδιορισμένη προθεσμία λήξης των εργασιών της. Σας καλούμε λοιπόν να τοποθετηθείτε γραπτώς επί του θέματος το συντομότερο δυνατό, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του με βάση τα παραπάνω εκτενώς αναλυθέντα, και συγκεκριμένα:
1.Τη θέση σας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δομών ΥΠΠΕΘ
2. Σε περίπτωση πρόκρισης της θέσης υπέρ της αναγνώρισής της, ποιες εφικτές λύσεις διαχείρισης των ανυπέρβλητων εμποδίων που επικαλείται το υπουργείο, προτείνετε προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία του ενιαίου πίνακα για την επικείμενη εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ;
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, το αργότερο έως τις 12 Φεβρουαρίου.
alt

Loading...
  • europalso

    ideascentral