Ανακοίνωση προκήρυξης πέντε 5 θέσεων Καθηγητών στο ΕΜΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/01/2016 - 17:17 | Author: Newsroom

Ανακοίνωση προκήρυξης πέντε 5 θέσεων Καθηγητών στο ΕΜΠ

Το ΕΜ Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1311/23.12.2015 τ.Γ’ δημοσιεύθηκε Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Καθηγητών ως εξής :

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: «Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών, Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών».
Αριθμ.Προκήρυξης 22071/26.11.2015

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Οργανολογία με εφαρμογές στη Βιοφωτονική».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ «Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών».
Αριθμ.Προκήρυξης 22075/26.11.2015

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Κατεργασία μεταλλουργικών πρώτων υλών και στερεών αποβλήτων».

Αριθμ.Προκήρυξης 22079/26.11.2015

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών».

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΤΟΜΕΑΣ: «Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας».
Αριθμ.Προκήρυξης 22063/26.11.2015

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογική Οικονομική, Σχεδιασμός, διαχείριση και αξιολόγηση τεχνολογικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων».

Αριθμ.Προκήρυξης 22067/26.11.2015

• Μία (1) θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Μελέτη Επιχειρησιακών Διαδικασιών και Δομών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 27-2-2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο αρθ. 4 παρ. 2 και 3 της υπ’αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 ΚΥΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα :

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Μηχανικών Υπολογιστών : 210 – 772 3997
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών : 210 – 772 2071
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών : 210 – 772 1347

dikaiologitika.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral