Ανακοίνωση για τα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Υγείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/09/2015 - 17:09 | Author: Newsroom

“Εύρυθμη λειτουργία των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας”

Σε συνέχεια της αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 εγκυκλίου «Εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ του Ν.

4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» και αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (άρθρο 58 του N. 4316/2014 ΦΕΚ 270 Α’), ισχύουν σύμφωνα με το dikaiologitika.gr τα ακόλουθα :

1. Ως ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας καθορίζεται το πρωϊνό ωράριο.

2. Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές στο Γ’ εξάμηνο, καθότι δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Προϋπολογισμούς έτους 2016 των Νοσοκομείων για κάλυψη της δαπάνης που προκαλεί η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. για την περίπτωση ατυχήματος των καταρτιζομένων κατά την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά, ανά καταρτιζόμενο).

3. Για τους καταρτιζομένους του εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατά το Ε’ εξάμηνο (έτος 2017).

4. Κάτοχοι διπλωμάτων Μέσων Τεχνικών Επαγγελματικών Νοσηλευτικών Σχολών (ΜΤΕΝΣ) και ΤΕΕ Α’ κύκλου δεν δύνανται να εγγραφούν στα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

5. Επισυνάπτεται το έντυπο της αιτήσεως επιλογής που υποβάλλουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν. Επισημαίνεται ότι, προς αποφυγή διπλοεγγραφών, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι οφείλουν να δηλώσουν στο εν λόγω έντυπο εάν έχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και σε ποιά.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral