Ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. από 3 Π.Δ.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/01/2017 - 13:58 | Author: Newsroom

Οι χθεσινές και σημερινές (μέχρι στιγμής) ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

1.

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
04-01-17
Α. Προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Β. ΑΔΑ: 6ΟΗ34653ΠΣ-1Ν3 – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Γ. ΑΔΑ: 62ΕΝ4653ΠΣ-Ν33 – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ30 Κοι-νωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Δ. ΑΔΑ: Ω6ΙΙ4653ΠΣ-ΕΟ9 – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ28 Φυσιοθε-ραπευτών, για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

2. Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
04-01-17
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
kentrikh_makedonia_20170104063204.pdf

03-01-17
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ/Η ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30 ΣΤΟ ΚΕΔΔΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3. Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
03-01-17
Α. ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕEΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β. ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕEΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΚΕΔΔΥ/ΕΔΕΑΥ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΕΟ! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ. [ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ]

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral