ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/11/2016 - 16:19 | Author: Newsroom

1.«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 106692/Δ3/29.06.2016 (ΑΔΑ: 6ΚΦ34653ΠΣ-8ΨΛ) Υ.Α. στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την 8η/26-10-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.» 2. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106692 /Δ3/29.6.2016 (ΑΔΑ:6ΚΦ34653ΠΣ-8ΨΛ) Υ.Α στο μέρος που αφορά στην απόσπαση μέλους Ε.Ε.Π σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την 8η/26-10-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π» και 3. «Συμπληρωματική απόσπαση μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017, κατόπιν εξέτασης αίτησης θεραπείας εκπρόθεσμης αίτησης απόσπασης σύμφωνα με την 8η/26-10-2016 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.»
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ
Loading...
  • europalso

    ideascentral