Αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2016 - 15:39 | Author: Newsroom

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 30-11-2016
Αριθμ. Δ.Τ.: 016
ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-016_Αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.

69/2016 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/13-7-2016)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησηςπου εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου 2016 ορίζεται η διαδικασία που δίνει το δικαίωμα αναγνώρισης προϋπηρεσίας έως 7 ετών στουςδημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους που η εργασιακή τους σχέσηδιέπεται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007 – ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007).
Για τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. και Δ.Ε. δεν υπάρχουν συνταγματικές ειδικές διατάξεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική κατάταξη ενώ οι ειδικές νομοθετικές διατάξεις ρυθμίζουν μόνο την ένταξη και την προαγωγή των εκπαιδευτικών σε βαθμούς (Α’, Β’ και Γ) στα άρθρα 12, 13 και 14 παρ. 2 του Νόμου 1566/1985. Με την ρύθμιση που εισάγεται με το ΠΔ.69/2016 αλλάζει κατ ουσία το άρθρο 98του Ν.3528/2007 στον καθορισμό της εκάστοτε προσμετρούμενης προϋπηρεσίας για την ένταξη σε βαθμό, διατηρώντας σε ισχύ τις ρυθμίσεις του 1566/1985 .
Καθώς ισχύει η συνταγματική αρχή της ισότητας και της χρηστής διοίκησης θα πρέπει να επιτραπεί και στους εκπαιδευτικούς η αναγνώριση συναφούς προϋπηρεσίας προς το διδακτικό τους έργο.Δεν νοείται να αναγνωρίζεται προϋπηρεσία για μερικούς υπαλλήλους και όχι για τους υπόλοιπους όπως οι εκπαιδευτικοί.
Να τονίσουμε ότι ως συνάφεια στην περίπτωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να λογιστεί τόσο η διδακτική τους προϋπηρεσία, όσο και η προϋπηρεσία στην τεχνική-επαγγελματική ειδικότητα τους, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση. Ακόμα θεωρούμε εύλογο να μην τίθεται χρονικός περιορισμός στην κατάθεση των δικαιολογητικών για την αναγνώριση της παραπάνω προϋπηρεσίας, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από το ΠΔ69/2016 ,αλλά να ακολουθείται πρακτική ανάλογημε αυτή της απόδοσης δεύτερης ειδικότητας η οποία γίνεται καθ όλη την διάρκεια του έτους.
Επιπρόσθεταη συναφής προϋπηρεσία αυτή να προσμετρείται και για την μισθολογική εξέλιξη, με την έννοια πως η εμπειρία που αποκτήθηκε χρησιμοποιείται στην άσκηση των διδακτικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών.
Αναμένουμε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προβεί άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την αποκατάσταση των παραπάνω.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral