Αναγκαιότητα ένταξης και νέων σοβαρών ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/05/2016 - 00:21 | Author: Newsroom

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 20/5/2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 20 Μαΐου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή για σοβαρούς λόγους υγείας. Για το ίδιο θέμα έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης παραίτησης.
 3. Σχετικά με τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών σας παραθέτουμε τον πίνακα με τις 1085 αιτήσεις ανά ειδικότητα. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό θεωρώ αυτονόητο ότι από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι τις 31/8/2016, ο χρόνος παραμονής τους πρέπει να θεωρείται συντάξιμος μιας και θα καταβάλουν και ασφαλιστικές εισφορές. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.

ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΛΑΔΟΣ

Αίτηση παραίτησης

ΔΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

5

ΔΕ01.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

1

ΔΕ01.14

ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

1

ΔΕ01.17

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

46

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

210

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

196

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

104

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

54

ΠΕ04.03

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

4

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

15

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

19

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

44

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

48

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

11

ΠΕ08

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

11

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

34

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

8

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

46

ΠΕ12.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2

ΠΕ12.02

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

2

ΠΕ12.03

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

2

ΠΕ12.04

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

4

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

5

ΠΕ12.10

ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

4

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

10

ΠΕ14.01

ΙΑΤΡΟΙ

1

ΠΕ14.04

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

7

ΠΕ14.06

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

4

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

9

ΠΕ16.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

13

ΠΕ17.01

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

17

ΠΕ17.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

16

ΠΕ17.03

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

9

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ

4

ΠΕ17.05

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE

2

ΠΕ17.06

ΜΗΧ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ-ΤΕΧ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ.ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΥ)

5

ΠΕ17.07

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ-ΗΛ/ΓΟΙ ΤΕΙ-ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΚΑΤΕ. ΕΝΕΡΓ. ΗΛΕΚ/ΓΟΥ)

5

ΠΕ17.08

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ

6

ΠΕ18.01

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

1

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9

ΠΕ18.03

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

5

ΠΕ18.07

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

3

ΠΕ18.10

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

3

ΠΕ18.12

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8

ΠΕ18.13

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΠΕ18.18

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

5

ΠΕ18.27

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

1

ΠΕ18.32

ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘ. ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

1

ΠΕ18.35

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1

ΠΕ19

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.

29

ΠΕ20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.

5

ΠΕ28

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

1

ΠΕ29

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΠΕ30

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

2

ΤΕ01.01

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

1

ΤΕ01.02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

4

ΤΕ01.03

ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

ΤΕ01.04

ΨΥΚΤΙΚΟΙ

5

ΤΕ01.05

ΔΟΜΙΚΟΙ

2

ΤΕ01.06

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

3

ΤΕ01.07

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

4

ΤΕ01.20

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1

ΤΕ01.25

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

1

ΤΕ01.26

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

3

ΣΥΝΟΛΟ

1085

 1. Προσήλθε σε ακρόαση εκπαιδευτικός που ζητεί μετάταξη σε προσωρινή θέση διοικητικού υπάλληλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
 2. Έγινε δεκτή 1 αίτηση για διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού στην Ε.Ε.
 3. Στην επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστούν συνολικά όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις αποδέσμευσης εκπαιδευτικών για μετάταξη σε διοικητικές θέσεις. Παράλληλα θα εξεταστούν και οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποδεσμεύσεων.
 4. Εξετάστηκαν αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας, πολυτεκνίας ή άλλων λόγων ( διάφορων από πολυτεκνία ασθένεια) για το έτος 2015 με σκοπό να εξεταστεί η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, του άρθρου 1 παρ 8 του ν. 3194/2003, του άρθρου 17 του ν. 3402/2005, του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 και του άρθρου 52 του ν. 4115/2013. Πιο συγκεκριμένα 3 αιτήσεις για άλλους λόγους οι οποίες απορρίφθηκαν αφού δεν εμπίπτουν σε καμιά ειδική κατηγορία. 65 αιτήσεις λόγω πολυτεκνίας εκ των οποίων απορρίφθηκαν 7. Τέλος 199 αιτήσεις λόγω ασθένειας ιδίου του εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειάς του εκ των οποίων απορρίφθηκαν 135. Η συζήτηση επί των μεταθέσεων θα γίνει τον Ιούνιο και αφού συνυπολογιστούν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε για το ποιοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης:

Το άρθρο 13 του ΠΔ 50/96 αναφέρει:

«Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους:

α) Οι εκπαιδευτικοί πουέχουν παιδιάτα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (πλέον ΚΕΠΑ) στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλους. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοίτους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις (περ. α &γ) ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ( μέσω ΚΥΣΔΕ) όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής (μέσω ΠΥΣΔΕ). Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις στην περ. β ισχύει για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Το Άρθρο 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17-10-2005 τ.Α’) αναφέρεται στη δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία:

«Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία .

Το άρθρο 24 του Ν. 3402/2005 αναφέρεται στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

«Η Νόσος του νευρικού συστήματος με την αναφορά Σκλήρυνση κατά Πλάκας ή Απομυελυνωτική Νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ή Νευρολοίμωξη ή Πολλαπλή Σκλήρωση, είναι νόσος αυτοτελής, ανεξάρτητα από τα συγγενή με άλλες ασθένειες συμπτώματα ή επιπτώσεις στη ζωή των προσβληθέντων από τη Νόσο. Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας αποτελούν ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτερης πρόνοιας από την Πολιτεία».

Η Παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α αναφέρεται στη Σκλήρυνση κατά πλάκας:

«Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων – αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

Τέλοςηνόσος Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand:

« Με την Αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την αριθμ. 1/4,5-2-2009 Πράξη του ΚΥΣΠΕ θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996».

Το άρθρο 6 του Ν. 3454/2006 αναφέρεται στην έννοια του πολυτέκνου:

 1. Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι­μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια­κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης πα­ραγράφου του παρόντος άρθρου.»

2. Το άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

2. Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.

3. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνο­μοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.»

3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβά­νουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

Το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 αναφέρει:Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α΄71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.

Στο σημείο αυτό να τονίσω για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα ένταξης και νέων σοβαρών ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειονότητα από τις 199 αιτήσεις αναφέρεται σε πολύ σοβαρές ασθένειες! Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι η ένταξη νέων ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Θεωρούμε ότι η ένταξη ασθενειών θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού τα επιστημονικά δεδομένα της Ιατρικής μεταβάλλονται ταχύτατα .Απαιτείται συνεπώς η ΑΜΕΣΗ συγκρότηση της ειδικής επιστημονικής επιτροπής που θα καθορίζει με σαφήνεια τις ασθένειες που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία (νεώτερες ασθένειες πιθανά να ενταχθούν και παλαιότερες πιθανά να αφαιρεθούν) και η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση.

 1. Τα κενά για τις μεταθέσεις των Μουσικών Σχολείων είναι 88 για τις γενικές ειδικότητες και 816 για τους ΠΕ16/ΤΕ16.
 2. Στις επόμενες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ θα συζητηθούν και τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τις μεταθέσεις του 2016 σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά σχολεία και την Ειδική Αγωγή.

Αθήνα 20/5/2016

Νεκτάριος Κορδής, Άκης Λουκάς

Loading...
 • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  europalso

  ideascentral