Aμοιβή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/03/2018 - 19:30 | Author: Newsroom

του Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) των Ανώτατων (Α.Σ.Ε.Ι.). – 1. Η αμοιβή των υπαγόμενων στην περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003 για πλήρη απασχόληση, διαμορφώνεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί των παρακάτω μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούν στη βαθμίδα του Λέκτορα των Α.Σ.Ε.Ι., η οποία αποτελείται από:

α. Το βασικό μισθό του Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) 1, για πλήρη απασχόληση, χωρίς περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη και
β. Το ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, για πλήρη απασχόληση.
2. Επιπροσθέτως παρέχεται η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Η αμοιβή των υπαγόμενων στην περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003, καθορίζεται αναλόγως της βαθμίδας στην οποία προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις μισθολογικές διατάξεις που ισχύουν για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. Οι Επισκέπτες – Καθηγητές οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι., ή Καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών

και ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, πέραν των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, λαμβάνουν από τη δεύτερη θέση του Επισκέπτη – Καθηγητή, το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών της αντίστοιχης βαθμίδας των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, πλην της οικογενειακής παροχής.
4. Ως δεύτερη θέση ή απασχόληση λογίζεται η προσδιοριζόμενη στην παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Σε περίπτωση που το ποσό των παρ. 1 και 3 υπερβαίνει το όριο της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του ίδιου άρθρου του ν. 4354/2015.

5. Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω παραγράφων περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντα τους (διδακτικά και εξεταστικά).
6. Στις περιπτώσεις της μερικής απασχόλησης, η αμοιβή μειώνεται αναλογικά.
7. Επιβάλλονται κρατήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τον κάθε ασφαλιστικό φορέα.
8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό, κατά αναλογία με τα ισχύοντα για το μη στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης.

1. Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών των υπαγόμενων στην παρούσα απόφαση εφαρμόζονται τα άρθρα 156 του ν. 4472/2017 και 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Για τις ώρες απασχόλησης και τις ημέρες παρουσίας εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση από το οικείο Α.Σ.Ε.Ι.
3. Ως πλήρης απασχόληση νοείται η απασχόληση της περιπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3187/2003.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αριθμ. 2/10873/0022/8-4-2008 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός Αποζημίωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.)» (Β΄ 696).

Loading...
  • europalso

    ideascentral