• Αμοιβαίες Μετεγγραφές έως 30 Νοεμβρίου 2015

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/11/2015 - 18:35 | Author: Newsroom

    Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους που πρόκειται να κάνουν χρήση δικαιώματος αμοιβαίας μετεγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, να υποβάλλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως την 30 η Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αρ.

    207358/ΓΔ6/ 2014 (ΦΕΚ 3573 Β΄) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 181819/Ζ1/11-11-2015 (ΦΕΚ 2462 Β΄) Υ.Α.

    Loading...