Αμειβόμενη Πρακτική άσκηση στη Μετάφραση για πτυχιούχους Πανεπιστημίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/01/2015 - 17:10 | Author: Newsroom

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της μετάφρασης στη Γενική Γραμματεία του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων και στην κατανόηση των λειτουργιών του Κοινοβουλίου από τους νέους ασκούμενους.

Προφίλ υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει:

-να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας,
-να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω όταν θα ξεκινήσει η περίοδος πρακτικής άσκησης ,
-να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, πανεπιστημιακό πτυχίο μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών,
-να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και εις βάθος γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ,
-να μην έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην ΕΕ ή να έχουν εργοδοτηθεί για περισσότερο από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες από την ΕΕ.

Διάρκεια Πρακτικής

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση λαμβάνουν χώρο στο Λουξεμβούργο και έχουν διάρκεια 3 μηνών με πιθανή παράταση για άλλους 3.

Ποσό Πρακτικής

Οι επιτυχείς υποψήφιοι θα λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή αξίας 1 223,26 ευρώ.

Υποβολή Αιτήσεων

Επόμενη προθεσμία: 15 Φεβρουαρίου (μεσάνυχτα).

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

να μάθετε στο europa.eu

Loading...
  • europalso

    ideascentral