Αλλαγές στις εγκυκλίους μετάθεσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/12/2014 - 19:25 | Author: Newsroom

Αλλαγές έχουμε στις εγκυκλίους μετάθεσης μετά από έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας. Λόγω των αλλαγών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μετάθεσης:

1. Αντικαθίσταται η 6η διευκρίνιση του κεφ. Γ’ Οικογενειακοί λόγοι του δεύτερου μέρους των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων ως ακολούθως:

«6. Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

2. Προστίθενται στις Διευκρινίσεις του κεφ. Β του δεύτερου μέρους διευκρινίσεις με αριθμ. 14 και 15 ως ακολούθως:

«14. Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης συζύγων ή συμβιούντων με σύμφωνο

συμβίωσης αμίσθων δημοσίων λειτουργών, ιδίως βουλευτών, συμβολαιογράφων κλπ, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε μια περιοχή μετάθεσης την οποία θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, είτε στην περιοχή που ασκεί το λειτούργημά του, είτε στην εκλογική του Περιφέρεια.»

3. Διορθώνεται το κεφ. Δ’ του τρίτου μέρους της αριθμ. Γ.Υ. 11314/31-10-2014 εγκυκλίου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως στα κάτωθι σημεία:

α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του 2015.

β) Στην προκήρυξη αυτή εκτός από τις κενές θέσεις, ορίζονται τα απαραίτητα προσόντα και απαιτούμενα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών και τάσσεται προθεσμία το αργότερο μέχρι 20-12-2014 για την υποβολή των αιτήσεων στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης-Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Διορθώνεται η περ. β της παρ. 1 του κεφ. Β’ του τρίτου μέρους της αριθμ. Γ.Υ.

11314/31-10-2014 εγκυκλίου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

«β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2015 τα δέκα (10) έτη.»

5. Έπειτα από τα παραπάνω παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral