Αξιολόγηση στελεχών με λιγότερους από 4 μήνες θητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/11/2014 - 22:52 | Author: Newsroom

Έγγραφο 7335/21-11-2014 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Στελέχη τα οποία προσφάτως τοποθετήθηκαν στη θέση που κατέχουν και δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 4 μηνών που απαιτείται για να αξιολογηθούν, μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη αίτηση, μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης για να αξιολογηθούν αργότερα εντός του παρόντος σχολικού έτους 2014-15.

Ο παραπάνω χρονικός περιορισμός δεν αποκλείει την περίπτωση, εφόσον ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος το επιθυμούν και συμφωνούν να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης νωρίτερα.

Προϊστάμενοι/ες ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και Νηπιαγωγείων, οι οποίοι νομίμως δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη αίτηση, μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης και να ζητήσουν αναβολή της αξιολόγησής τους για το κριτήριο ββ΄ της κατηγορίας ΙΙ.

Οι αξιολογούμενοι που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 και αφού αυτές συγκεντρωθούν και ελεγχθούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διαβιβαστούν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ news.gr Καλόγηρος Βασίλειος

Στελέχη τα οποία προσφάτως τοποθετήθηκαν στη θέση που κατέχουν και δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 4 μηνών που απαιτείται για να αξιολογηθούν, μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη αίτηση, μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης για να αξιολογηθούν αργότερα εντός του παρόντος σχολικού έτους 2014-15.

Τα παραπάνω αναφέρει σε έγγραφό της η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας. Στο εν λόγω έγγραφο, που κοινοποίησε η ΔΔΕ Φλώρινας, αναφέρεται ότι ο παραπάνω χρονικός περιορισμός δεν αποκλείει την περίπτωση, εφόσον ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος το επιθυμούν και συμφωνούν να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης νωρίτερα.

Προϊστάμενοι/ες ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και Νηπιαγωγείων, οι οποίοι νομίμως δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, μπορούν να υποβάλλουν αιτιολογημένη αίτηση,μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στην Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης και να ζητήσουν αναβολή της αξιολόγησής τους για το κριτήριο ββ΄ της κατηγορίας ΙΙ.

Οι αξιολογούμενοι που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 και αφού αυτές συγκεντρωθούν και ελεγχθούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διαβιβαστούν άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral