• Ακαδημαϊκή εμπειρία σε 1.861 νέους επιστήμονες

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 19, 2016 18:37 μμ

  Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ή συμβασιούχου διδάσκοντα (Π.Δ.

  407/80) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και/ή δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

  Η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 1.861 κατόχους διδακτορικού, μέσα από την ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

  Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) εξέδωσε πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να καταθέσουν προτάσεις (Τεχνικά Δελτία) για το πρόγραμμα Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας κατόχων διδακτορικού.

  Η δράση στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από 1.861 κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στα πλαίσια της δράσης, τα Ιδρύματα καλούν τους κατόχους διδακτορικού να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για συγκεκριμένα μαθήματα που επιλέγουν τα Τμήματα. Η πρόσκληση δύναται να αφορά μαθήματα επιλογής, προαιρετικά μαθήματα, μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα, μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό). Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων κορμού (υποχρεωτικά) ή για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων.

  Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος και η συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή του αναλογούντος ΦΠΑ) ανέρχεται σε 2.987,04€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, δηλαδή περίπου 2.004,0€/εξάμηνο «καθαρά».

  Επιπρόσθετα, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης του ωφελούμενου, μέχρι του ποσού των 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο, στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από την έδρα του Ιδρύματος υποδοχής. Κάθε ίδρυμα δικαιούται να υποβάλει πρόταση για τον αριθμό των θέσεων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

  Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση αναλυτικά

  iPaideia.gr

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΑΡΘΡΟ)

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr