Αιτήσεις που κατατέθηκαν για την προκήρυξη του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/07/2017 - 18:10 | Author: Newsroom

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2017 του ΑΣΕΠ (  ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος  Προκηρύξεων ΑΣΕΠ ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας

διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, υποβλήθηκαν συνολικά  18.036 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 7.655    αιτήσεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 2.515    αιτήσεις για την κάλυψη 14 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 7.866    αιτήσεις για την κάλυψη 56 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 117.791 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

51.584

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5.068

ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

351

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

8.899

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

948

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

50.941

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral