Αιτήσεις αναπληρωτών – Τι λέει ο νόμος Λοβέρδου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/07/2015 - 00:03 | Author: Newsroom

Του Ζαχαρία Καψαλάκη

Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα επικρατήσει η κοινή λογική και το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να περιμένει την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου για την παιδεία, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αιτήσεις των αναπληρωτών.

Αν βγει όντως η εγκύκλιος σύντομα, τότε σημαίνει ότι οι αιτήσεις θα γίνουν με το νόμο Λοβέρδου (Ν 4283/14).

Τι σημαίνει αυτό:

1) Θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία που διανύθηκε τα σχολικά έτη: 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015. Και η προϋπηρεσία στα δυσπρόσιτα μετρά κανονικά. Δεν θα μετρούσε ΜΟΝΟ αν προβλεπόταν στο νόμο 4283/14, κάτι που δεν υφίσταται. Ο νόμος για το διπλασιασμό της προϋπηρεσίας παραμένει σε ισχύ.

3) Δεν θα έχουν δικαίωμα αίτησης όσοι παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015, καθώς η κατάργηση του νόμου υπήρχε στο πολυνομοσχέδιο.

4) Στους πίνακες μηδενικής η σειρά διαμορφώνεται με το βαθμό πτυχίου και όχι με το χρόνο κτίσης.

5) Η προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία δεν υπολογίζεται στους πίνακες αναπληρωτών.

6) Η προϋπηρεσία των ΠΕ 70.50 και 60.50 υπολογίζεται κανονικά και στη Γενική Αγωγή.

Έτσι λοιπόν οι νέοι πίνακες θα συνταχθούν με βάση την προϋπηρεσία που διανύθηκε έως την 30 Ιουνίου 2010 και από 1 Σεπτεμβρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2015.

Για κάθε μήνα προϋπηρεσίας υπολογίζεται 1 μόριο. Για όσους μήνες έχουν υπηρετήσει αναπληρωτές στα δυσπρόσιτα τα μόρια είναι 2 για κάθε μήνα. Όταν δεν συμπληρώνεται μήνας, το μόριο μοιράζεται σε δέκατα. Δηλ. 15 ημέρες=0,5 μόρια.

Τι λέει ο νόμος Λοβέρδου:

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 5Α

Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

1. Από το σχολικό έτος 2014−2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.

2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Για το σχολικό έτος 2014−2015, δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και I΄ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ΄ ή IB΄, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ΄ και β. στην κατηγορία Ι΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία IB΄.

4. Η διανυθείσα από 1.9.2012 και εντεύθεν υπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσμετράται. Οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών τροφοδοτούνται από το ανωτέρω χρονικό διάστημα με τα στοιχεία προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2015−2016.

e-mesara.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral