Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Συνάφεια μεταπτυχιακών – προσκόμιση δικαιολογητικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2018 - 23:42 | Author: Newsroom

–  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΣ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΕΠ

Η απάντηση του Υπουργείου στο ερώτημα μου για το αν χρειάζονται όλα τα δικαιολογητικά προς την ΠΔΕ για τα μεταπτυχιακά που έχουν ήδη πάρει συνάφεια.

κ. Φυτουράκη καλημέρα σας,

Σύμφωνα με την Υ. Α. για την ΕΕΠ για το έτος 2018- 19 για τα δικαιολογητικά των μεταπτυχιακών ορίζεται ότι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά
1. ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α.
Β. Για τους Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: 1. Φωτοαντίγραφο του Μ.Τ.Σ., στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης 2. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 3. Αναλυτική βαθμολογία

Δεν διευκρινίζεται ωστόσο αν για τους μεταπτυχιακούς τίτλους που ήδη έχουν πάρει από το ΙΕΠ, οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν στις ΠΔΕ και τα τρία δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα. Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που οι υποψήφιοι έχουν περάσει όλη τη διαδικασία αυτή, είναι εκ του περισσού η κατάθεση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και η αναλυτική βαθμολογία.

Το ερώτημα αυτό είχε κατατεθεί μέσω της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στη συνάντηση που είχατε με τους αιρετούς του ΚΥΣΕΕΠ στις 17 Απριλίου, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει διευκρινιστεί από την υπηρεσία σας.

Με εκτίμηση

Γεωργία Μπουλμέτη
Πρόεδρος Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε. Α. Αττικής

Κυρία Μπουλμέτη,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σελ 9 της σχετικής εγκυκλίου και συγκεκριμένα στις Επισημάνσεις όπου αναφέρεται:

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

· Στον διαδικτυακό χώρο του ΙΕΠ () με τίτλο Φόρμα Εγγραφής Υποψηφίων Εκπαιδευτικών για τη Συνάφεια «φορτώνονται» (upload) σε αρχεία pdf από την οικεία ΠΔΕ οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται από τους εκάστοτε υποψηφίους για πρώτη φορά, ακόμη και αν ο τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν θετική απόδοση συνάφειας σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία.

· Στην περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει να καταθέσει αίτηση υποψηφιότητας για πρόσληψη σε άλλη ΠΔΕ από εκείνη που κατέθεσε την προηγούμενη χρονιά (δηλ. για το διδ. έτος 2017-2018) και στην περίπτωση που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου και του είχε αποδοθεί συνάφεια από την Επιτροπή του ΙΕΠ, τότε η ΠΔΕ υποδοχής της αίτησής του κατά τη φετινή χρονιά, αναζητά από την ΠΔΕ αρχικής κατάθεσης την απόδοση συνάφειας που τυχόν του είχε αποδοθεί.

Από τα άνωθεν γίνεται κατανοητό ότι μόνο οι καινούργιοι ή όσοι δεν έλαβαν θετική συνάφεια και έχουν να προσκομίσουν κάτι καινούργιο για να το εξετάσει το ΙΕΠ είναι αυτοί που θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ανωτέρω και τα οποία οι αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις πρέπει να τα σκανάρουν και να τα ανεβάσουν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ.

Οι άλλοι υποψήφιοι δεν θα κάνουν τίποτα. Μόνο αν κάνουν αίτηση σε άλλη ΠΔΕ από ότι πέρυσι τότε η φετινή ΠΔΕ είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει από την περυσινή ΠΔΕ (η οποία θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση του υποψηφίου) τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μαζί με αυτά και τη συνάφεια.

Και όχι δεν θα αποστείλουμε οδηγία για αυτό στις Περιφερειακές διότι δεν μας έχει έλθει κάποιο σχετικό ερώτημα από αυτές.

Νεκταρία Φυτουράκη  Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ

Loading...
  • europalso

    ideascentral