Αδεια εισόδου σε δημοτικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/12/2016 - 14:37 | Author: Newsroom

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 7710/11-10-2016 Φ.Ε.Σ. Γραφείου Υπουργού με το οποίο διαβιβάζεται το υπ’αρ.3173/11-10-2016 έγγραφο του συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) το οποίο εισήχθη με το με αρ.848/Α/Δ5 έγγραφο της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., που αφορά την έγκριση άδειας εισόδου σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές για τα αγωνίσματα του Κλασικού Αθλητισμού σας ενημερώνουμε ότι:

Στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με
τον αθλητισμό το ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνεργάζεται με τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων. Συγκεκριμένα και στο
παρελθόν και πρόσφατα το ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει εγκρίνει άδεια εισόδου στα σχολεία μετά από αίτημα
Ομοσπονδίας σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων της Ομοσπονδίας)
με σκοπό την ανάπτυξη του αθλήματος.
Ωστόσο για να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων προτείνουμε το παραπάνω
πρόγραμμα να διεξαχθεί εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Οι επισκέψεις των προπονητών της Ομοσπονδίας – καθηγητών Φυσικής Αγωγής, που
αναφέρονται στο έγγραφο που σας επισυνάπτουμε, στα σχολεία να γίνονται μετά από συνεννόηση με
τους Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής, με τους Διευθυντές των σχολείων και απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων.
2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, να παρίσταται εκπαιδευτικός
ορισμένος από το Διευθυντή του σχολείου.
3. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε τυχόν αθλητικές δοκιμασίες απαιτείται
ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους, με ευθύνη των οποίων θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα
συμμετοχής τους.
4.Η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει, χωρίς την προώθηση διαφημιστικού υλικού.
Η ως άνω έγκριση ισχύει για τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Loading...
  • europalso

    ideascentral