8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/05/2015 - 23:42 | Author: Newsroom

8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΠΕΤΡΟΥ τηλ:6978481410 email:ppdalianis@yahoo.grΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ τηλ: 6978697160 email:lisapapad84@gmail.

com

ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Λακωνίας 23 Απριλίου 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο θέμα: Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου.

Ύστερα από αίτηση για χορήγηση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας της προϊσταμένης Νηπιαγωγείου ορίστηκε ομόφωνα προϊσταμένη η νηπιαγωγός που κατέθεσε αίτηση προς το ΠΥΣΠΕ.

2ο Θέμα: Παράταση δίμηνης απόσπασης αναπληρωτή εκπ/κού κλάδου ΠΕ70.

Πλειοψηφικά όλα τα τακτικά υπηρεσιακά μέλη δέχτηκαν να παραταθεί η απόσπαση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 από 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας στο Σχολείο Δαφνίου για παιδαγωγικούς λόγους.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών διαφωνήσαμε λέγοντας ότι: Πάγια θέση μας είναι όλες οι μετακινήσεις να γίνονται με απόφαση του ΠΥΣΠΕ. Ως αιρετοί από την πρώτη στιγμή είχαμε διαφωνήσει για τη δίμηνη απόσπαση του εκπαιδευτικού, με απόφαση του Διευθυντή ΠΕ Λακωνίας, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας στο Δημοτικό Σχολείου Δαφνίου. Διαφωνήσαμε γιατί ο εκπαιδευτικός μένοντας στο 2ο Δ. Σ. Σκάλας θα δινόταν η δυνατότητα χωρισμού της Α΄ Δημοτικού στην οποία φοιτούν 26 μαθητές όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού από τη Σκάλα στο Δαφνί είναι δυσμενής και βλαπτική για τον ίδιο προσωπικά και οικονομικά, επαγγελματικά. Για παιδαγωγικούς λόγους και εφόσον διδάσκει στην Α΄ Δημοτικού δεν έπρεπε να γίνει η μετακίνησή του. Για τους λόγους αυτούς δεν ψηφίσαμε την παράταση της δίμηνης απόσπασής του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη μετακίνηση του εκπ/κού με δίμηνη απόσπαση έωςκαι σήμερα,ο Διευθυντής Εκπαίδευσηςδεν έχει προσδιορίσει λειτουργικό κενόΠΕ 70 στο 2ο Δ.Σ. Σκάλας, αν και στην Α΄ τάξη φοιτούν 26 μαθητές.Ο προεδρεύων κ. Μπούσκος Κων/νος, απουσίαζε ο πρόεδρος, θέλησε να κάνει κριτική στην καταγγελία που είχαμε κάνει ως αιρετοί, για την παράνομη δίμηνη απόσπαση του εκπ/κού από το 2ο Δ.Σ. Σκάλας στο Δ.Σ. Δαφνίου, και μάλιστα είπε ότι « σε όλη τη θητεία μου στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν έχω διαπιστώσει εισήγηση ή πράξη του προέδρου που να μην είναι σύννομη και προς το συμφέρον των μαθητών/τριών πρώτα και των εκπ/κών στη συνέχεια».

Φυσικά, θεωρούμε απαράδεκτο ο προεδρεύων του ΠΥΣΠΕ και οποιοδήποτε υπηρεσιακό μέλος του Συμβουλίου, να ασκεί κριτική κατά τη συνεδρίαση, στο περιεχόμενο τωνενημερωτικών δελτίων των αιρετών.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Λακωνίας 4 Μαΐου 2015

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων.

Υπέβαλαν τέσσερις εκπαιδευτικοί αίτηση για χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σύμφωνα με το αντικείμενο απασχόλησής τους.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα και οι τρεις αιτήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60.50 και η μία αίτηση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δηλώσαμε επιπλέον ότι: «Θεωρούμε, ότι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς βαθμολογικά και μισθολογικά, ανεξάρτητα από τον κλάδο που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

2ο θέμα: Διάθεση εκπ/κού κλάδου ΠΕ70 για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας, για κάλυψη λειτουργικού κενού μετά από χορήγηση άδειας.

Στο 2ο Δ.Σ. Σκάλας προέκυψε επιπλέονκενό μετά από χορήγηση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας σε εκπ/κό. Άρα προέκυψε και ανάγκη τοποθέτησης εκπ/κού στο Σχολείο αυτό. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπ/κοί διατέθηκε εκπ/κός για 8 διδακτικές ώρες από το 1ο Δ.Σ. Σκάλας στο 2ο Δ.Σ. Σκάλας.

Μα πως είναι δυνατόν να υπάρχουν διαθέσιμοι εκπ/κοί, όταν δεν προσδιορίζονται λειτουργικά κενά σε σχολεία που φοιτούν 26 μαθητές σε μια τάξη (π.χ. 2ο Σκάλας, Γεράκι).

Εγκρίθηκε πλειοψηφικά από όλα τα τακτικά υπηρεσιακά μέλη (πλην των δύο αιρετών), η διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλαςγια 8 διδακτικές ώρες.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ζητήσαμε τη σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή την πράξη του Διευθυντή του 1ου Δ.Σ. Σκάλας, στην οποία θα φαίνονταν οι διδακτικές ώρες που περισσεύουν και πώς δικαιολογούνταν αυτές μέχρι σήμερα.Δεν υπήρχε σχετική απόφαση από το Σύλλογο Διδασκόντων, ούτε πράξη του Διευθυντή του Σχολείου. Επιπροσθέτως πώς θα καλύπτονταν οι υπόλοιπες διδακτικές ώρεςστο 2ο Δ.Σ. Σκάλας; Η πλειοψηφία είπε ότι οι υπόλοιπες διδακτικές ώρες θα καλυφθούν με υπερωρίες που θα αναθέσει ο Σύλλογος Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων όμως, με βάση τη νομοθεσία (Ν. 1566/85),δεν μπορεί να αναθέσει πάνω από 5 ώρες υπερωρίες.

3ο Θέμα: Απόσπαση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60.

Τελικά δεν αποσπάστηκε η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 για κάλυψη λειτουργικού κενού κλάδου πε60, διότι αιτήθηκε άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών .

4ο Θέμα: Προσδιορισμός λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων

Κατά πλειοψηφία (πλην των δύο αιρετών) εγκρίθηκαν τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Ν.Λακωνίας, που παρουσίασε ο προεδρεύων κ.Μπούσκος Κων/νος.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι καταγγείλαμε τη διαδικασία στο ΥΠΟΠΑΙΘ, Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε & Δ.Ε Πελοποννήσου, στη ΔΟΕ, Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λακωνίας ως εξής: Ο προεδρεύων του ΠΥΣΠΕ κ. Μπούσκος Κων/νος, (απουσίαζε ο πρόεδρος)είχε φροντίσει να έχει μόνο ο ίδιος καταστάσεις με τον ακριβή αριθμό μαθητών κατά σχολείο και τάξη καθώς και τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς σε αυτά. Όμως αποτελούσε και αποτελεί προϋπόθεση για τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος να έχουν εγκαίρως παρόμοιες καταστάσεις και όλα τα μέλη του ΠΥΣΠΕ αιρετά και μη.

Ο προεδρεύων κ. Μπούσκος Κων/νος δε φρόντισε και το θεώρησε εντελώς φυσιολογικό να μην έχουν τα αιρετά μέλη τις καταστάσεις των σχολείων, (αφού δεν είχαν κάνει αίτηση για την χορήγησή τους!!!)αλλά να τις έχει ο ίδιος (πώς άραγε;) και να αρνείταιακόμη καινα χορηγηθούν φωτοτυπίες στους αιρετούς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η συζήτηση τελικά κατέληξε στο να μην γίνειο προσδιορισμός των λειτουργικών κενών, αλλά να ενημερώσει ο προεδρεύων τα μέλη του ΠΥΣΠΕγια τα λειτουργικά κενά που δίνονται από τη Δ/νση Π.Ε. στο Υπουργείο και εάν οι αιρετοί είχαν κάποιασυγκεκριμένη πρόταση(πώς άραγε; από πληροφορίες και όχι από τα επίσημα στοιχεία της Δ/νσης Π.Ε.;) να συζητηθεί.

Οι καταστάσεις με τον αριθμό των μαθητών κατά σχολείο και τάξη και τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς σε αυτά, αποτελούσαν και αποτελούνεργαλείο για τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος, καιμε βάση αυτές όλα τα μέλη του ΠΥΣΠΕ θα επεξεργάζονταν τα στοιχεία και νομίμως θα αποφάσιζαν.

Ως αιρετοί επιμένουμε στην εισαγωγή του θέματος «Προσδιορισμός λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Λακωνίας», και ας φτάσαμε αισίως στον Μάιο, για την ουσιαστική συζήτησή του και την έγκαιρη χορήγηση των καταστάσεων στα αιρετά μέλη, (εάν τα υπόλοιπα τακτικά δεν επιθυμούν), με τον ακριβή αριθμό μαθητών,κατά σχολείο και τάξη και των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτά, για την επεξεργασία των στοιχείων. Δεν υποβάλλουμε αίτηση για τη χορήγηση καταστάσεων, αφούτα στοιχεία δεν είναι για προσωπική χρήση αλλά αποτελούν προϋπόθεση για τη συζήτηση του συγκεκριμένουθέματος.

Η λειτουργία του ΠΥΣΠΕ είναι συλλογική και η συμμετοχή ισότιμη και ο ρόλος των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών είναι θεσμικά κατοχυρωμένος.Το θεσμικό αυτόρόλο ωςαιρετοίθα τον προστατεύσουμε, όπως και τη λειτουργία του ΠΥΣΠΕ.

Μάης 2015

Νταλιάνης Πέτρος

Παπαδοπούλου Ελισάβετ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral