• 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ποιότητα στην εκπαίδευση

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/11/2015 - 12:52 | Author: Newsroom

  6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  Θεσσαλονίκη, 27-28 Μαΐου 2016

  Α΄ Ανακοίνωση

  Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 27 και 28 Μαΐου 2016 το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» με κύρια θεματική ενότητα:

  «Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση»

  Η ΕΝΕΠΡΟΤ επιδιώκοντας να συμβάλλει στην καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην εκπαίδευση, στην εφαρμογή αποδοτικών μεθόδων και πρακτικών, αλλά και στην παρουσίαση νέων προτάσεων τόσο για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διοικητικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας και των προτύπων που υιοθετούνται στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, αποφάσισε να αφιερώσει τη θεματολογία του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.

  Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της από την ίδρυσή της, το έτος 1998, μέχρι σήμερα στον τομέα των Συνεδριακών Διοργανώσεων και έχοντας πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 5 Πανελλήνια Συνέδρια, 12 Διεθνείς Συνδιασκέψεις (4 ως διοργανωτής φορέας και 8 ως συν-διοργανωτής) και ένα σημαντικό αριθμό Ημερίδων, Σεμιναρίων, Συμποσίων και άλλων Διοργανώσεων, η ΕΝΕΠΡΟΤ καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν επιστημονικές εργασίες στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο στις διάφορες θεματικές ενότητες που ακολουθούν το βασικό προσανατολισμό του συγκεκριμένου συνεδρίου.

  Επισημαίνεται πως οι κάτωθι αναφερόμενες θεματικές ενότητες δεν είναι δεσμευτικές, αλλά ενδεικτικές θεματικές ενότητες που καλύπτουν το γενικό περιεχόμενο του συγκεκριμένου συνεδρίου που μπορεί να συμπεριλάβει πολλές διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Νέες τεχνολογίες, δίκτυα επικοινωνίας και δια βίου μάθηση

  Εκπαίδευση και κοινωνία, περιβάλλον, παιδεία και πολιτισμός

  Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης

  Καινοτομία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

  Επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση

  Πιστοποίηση και πρότυπα στην επαγγελματική κατάρτιση

  Εκπαιδευτική έρευνα , διδακτική μεθοδολογία και εκπαιδευτική αξιολόγηση

  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση

  Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Περίληψη

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο με εργασίες, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τις τρεις εισηγήσεις ανά εισηγητή. Μπορούν να υποβάλλουν την περίληψη της προτεινόμενης εργασίας τους το αργότερο μέχρι 23/12/2015. Η περίληψη θα είναι κείμενο 200-250 λέξεων σε μορφή doc και γραμματοσειρά Times NewRoman 12 και θα περιλαμβάνει: Τίτλο εργασίας, συγγραφέα ή συγγραφείς, ιδιότητα και φορέα στον οποίο ανήκουν, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Επίσης, στην περίληψη θα αναφέρονται οι στόχοι της εργασίας, ο τρόπος προσέγγισης του θέματος (επιλογή μεθοδολογίας), τα κυριότερα συμπεράσματα και στο τέλος θα αναφέρονται οι λέξεις “κλειδιά” (όχι περισσότερες από πέντε ή έξι).

  Πλήρες κείμενο

  Η ενημέρωση για την αποδοχή της περίληψης θα γίνεται άμεσα, ενώ το πλήρες κείμενο (έκτασης 8-10 σελίδων Α4) συμπεριλαμβανομένης και της περίληψης στα Αγγλικά θα αποσταλεί στη Γραμματεία της ΕΝΕΠΡΟΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή doc μέχρι την προσδιοριζόμενη καταληκτική ημερομηνία. Οι κανόνες σύνταξης του τελικού κειμένου θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους με την αποδοχή της περίληψης.

  Κρίση κειμένων

  Οι εργασίες, θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με τη μέθοδο της τυφλής αξιολόγησης εκ μέρους των κριτών και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή του πλήρους κειμένου τους και τις πιθανές προτεινόμενες προσαρμογές τους μέχρι την προσδιοριζόμενη καταληκτική ημερομηνία.

  Υποβολή τελικού κειμένου

  Όλα τα κείμενα μετά τις τελικές προσαρμογές θα πρέπει να αποσταλούν εκ νέου στη Γραμματεία της ΕΝΕΠΡΟΤ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή doc και pdf μέχρι την προσδιοριζόμενη ημερομηνία. Οι τελικές εργασίες θα συμπεριληφθούν στο CD των πρακτικών που θα εκδοθεί με τη λήψη αριθμού ISBN, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία στις εκδόσεις της ΕΝΕΠΡΟΤ.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

  Υποβολή περιλήψεων μέχρι 23-12-2015

  Ενημέρωση για την αποδοχή της περίληψης μέχρι 30-12-2015

  Υποβολή πλήρους κειμένου μέχρι 10-02-2016

  Ενημέρωση για την αποδοχή και τυχόν διορθώσεις πλήρους κειμένου μέχρι 28-03-2016

  Τελική υποβολή κειμένου 30-04-2016

  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Για εγγραφές έως 10 Απριλίου 2016

  Εισηγητές 20 € (ανά εργασία)

  Λοιποί 10€

  Για εγγραφές μετά την 10 Απριλίου 2016

  Εισηγητές 30 € (ανά εργασία)

  Λοιποί 20€

  Προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου δωρεάν, ενώ για να δικαιούνται την παραλαβή των πρακτικών θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 10 ευρώ.

  Σε όλους τους Σύνεδρους θα χορηγηθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

  Τα ποσά μπορούν να καταβάλλονται στον αριθμό λογαριασμού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ο οποίος είναι καταχωρημένος στο όνομα της ΕΝΕΠΡΟΤ. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι:

  217/296160-17, IBAN: GR0801102170000021729616017

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

  ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΝΕΠΡΟΤ)

  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Επιμενίδου 19, 54633 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: (2310) 995461 Fax: (2310) 995425

  Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: protypation@auth.gr, info@eneprot.gr

  Ιστοσελίδα: www.eneprot.gr

  Υπεύθυνη Γραμματείας: Χριστοδουλοπούλου Αικατερίνη

  Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.eneprot.gr

  Loading...