• 36.201 αιτήσεις για 1.666 θέσεις υποβλήθηκαν στο Α.Σ.Ε.Π….Αναλυτικός Πίνακας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/02/2017 - 11:03 | Author: Newsroom

  Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016
  Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, υποβλήθηκαν συνολικά 36.201 αιτήσεις.

  Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.113 αιτήσεις για την κάλυψη 124 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 9.615 αιτήσεις για την κάλυψη 700 θέσεων κατηγορίας T.Ε.
  • 12.868 αιτήσεις για την κάλυψη 494 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 10.605 αιτήσεις για την κάλυψη 348 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.
  Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 860.368 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
  ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
  ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
  92
  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  7
  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  102
  ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  30
  ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  21
  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  9.865
  ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
  1.544
  ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ – ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  989
  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
  1.008
  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ
  4.342
  ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ)
  1.236
  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
  4.080
  ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
  70
  ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  926
  ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  416
  ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  50.782
  ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  886
  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  3.277
  ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  1.345
  ΤΕ ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ
  6.291
  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  156.990
  ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
  9.576
  ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  372
  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  89
  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  41
  ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  11.107
  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  40.407
  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  190.812
  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
  78
  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  4.197
  ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
  291
  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  14.365
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
  109.945
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
  197.000
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ
  2.628
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ – ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ – ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΩΝ
  1.834
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  9.926
  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
  2.030
  ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
  927
  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
  3.087
  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
  2.762
  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΤΡΙΩΝ
  10.739
  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ – ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ
  3.856

  Loading...