28-08-15 Δήλωση του Γ.Γ. του ΥΠΟΠΑΙΘ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/08/2015 - 11:50 | Author: Newsroom

Δελτίο Τύπου

Δήλωση του Γ.Γ. του ΥΠΟΠΑΙΘ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με αφορμή ανακοινώσεις του Προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις οποίες διαψεύδει δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας &

Θρησκευμάτων κ. Αριστ. Μπαλτά ότι διεξάγεται έλεγχος στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ πληροφορούμε τους ενδιαφερομένους ότι:

– Στο τέλος Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μεταξύ της Ομάδας Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκπροσώπων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πρόεδρος του, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα έλεγχος για το οικονομικό έτος 2014.
Στη συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ επιχειρώντας να ματαιώσει τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δήλωσε στην Ομάδα Ελέγχου ότι ο έλεγχος είχε ήδη διενεργηθεί από εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών την οποία το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είχε επιλέξει και επέδειξε τα σχετικά έγγραφα. Παράλληλα, εγχείρισε στην Ομάδα Ελέγχου επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία έθετε ζήτημα αναφορικά με τη συνέχιση του ελέγχου από την Ομάδα Ελέγχου.

– Μετά την εξέλιξη αυτή, το πρόγραμμα ελέγχου της Ομάδας Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου τροποποιήθηκε προς την άμεση διεκπεραίωση του ελέγχου στο ΙΚΥ, το οποίο με Υπουργική Απόφαση αναλάμβανε τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus Νεολαίας για το τρέχον και τα προσεχή έτη, όπως έχει ήδη συμφωνηθεί με την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

– Ακολούθως με έγγραφο της Γενικής Συντονίστριας του Ελεγκτικού Συνεδρίου γνωστοποιήθηκε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ (με κοινοποίηση στο ΥΠΟΠΑΙΘ) ότι παραμένει σε ισχύ η εντολή ελέγχου του Προέδρου προς την Ομάδα Ελέγχου αναφορικά με τον έλεγχο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

– Με το αρ. πρωτ. 47396/8-7-2015 έγγραφο της Ομάδας Ελέγχου προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ζητήθηκε η προσκόμιση των απαραίτητων για τη διεκπεραίωση του ελέγχου εγγράφων.

– Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ελέγχου, η ολοκλήρωση του
ελέγχου στο ΙΚΥ θα ολοκληρώνονταν την 31-7-15, η Ομάδα Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αναφορικά με την επικείμενη έναρξη ελέγχου του δείγματος στοιχείων στις 3-8-15. Κατά την επικοινωνία αυτή, ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενημέρωσε την Ομάδα Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι λόγω αδειών θερινών διακοπών του προσωπικού του Ιδρύματος δεν είναι δυνατή η επιτόπια επίσκεψη της Ομάδας πριν την 20-8-15.

– Με βάση της προαναφερόμενη αδυναμία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η Ομάδα Ελέγχου με
το αρ. πρωτ. 53961/31-7-2015 εσωτερικό έγγραφό της, αιτήθηκε προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του ελέγχου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ μέχρι 30-9-15. Η Ομάδα Ελέγχου ενημέρωσε με e-mail, στις 11-8-15, το ΥΠΟΠΑΙΘ, αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα παράτασης.

– Με το αρ. πρωτ. 53961/31-7-2015 έγγραφο της Ομάδας Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εστάλη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ το δείγμα ελέγχου (με e-mail στις 4-8-15).

– Κατόπιν των ανωτέρω, η Ομάδα Ελέγχου, έχει προγραμματίσει για την Πέμπτη
27-8-15 την έναρξη του ελέγχου του δείγματος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Τα σχετικά έγγραφα της Ομάδας Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με παραλήπτη τον κ. Προέδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου ή ενδιαφερόμενης για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και την αξιολόγηση των προθέσεων του κ. Προέδρου.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral