• 27 τύποι απολυτηρίων στο Λύκειο

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/07/2016 - 18:41 | Author: Newsroom

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό του τύπου των τίτλων των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

  1. Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

  1. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  2. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  3. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  4. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  5. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  6. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  7. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  8. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  9. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  10. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  11. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  12. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  13. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  14. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  15. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  16. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  17. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  18. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  19. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  20. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  21. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  22. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  23. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  24. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  25. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  26. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Σχολείου που έπαυσε να λειτουργεί.

  Loading...