24-03-15 Πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70-δασκάλων σε ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π. …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/03/2015 - 11:36 | Author: Newsroom

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσληψη Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π.

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το διδακτικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής 1 εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

Ο εν λόγω εκπαιδευτικός θα απασχοληθεί, για το διδακτικό έτος 2014-2015, σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας των Δημοτικών Σχολείων που ορίστηκαν με την αριθ. Φ. 1ΤΥ/809/101455/Γ1/30-9-2011 (ΦΕΚ 2197/2011 τ.Β΄) Y.A., όπως ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο προσλαμβανόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 έως την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015.


Ο πίνακας με το όνομα του προσληφθέντα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τον πίνακα πατήστε εδώ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral