23-11-16: Οι σημερινές -μέχρι στιγμής- ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών από 7 ΠΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/11/2016 - 16:07 | Author: Newsroom

1. Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ 28,29

2. Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α. ΝΕΟ! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.

ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21/26,ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28 & ΠΕ30 ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ E.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συνημμένα αρχεία:

Β. Αποφάσεις πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στη Δυτική Ελλάδα
Συνημμένα αρχεία:

3. Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕBΠ 2016-17

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό πριν αναλάβετε υπηρεσία.

Σχετικά έγγραφα

Β. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ _ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2016-17
Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο ενημερωτικό πριν αναλάβετε υπηρεσία.

Σχετικά έγγραφα

4. Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ1, για το διδακτικό έτος 2016-2017

5. Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΧΦ4653ΠΣ-3ΡΜ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ25 ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ με ΟΠΣ 5001960

6. Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

7. Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 7ΞΓΧ4653ΠΣ-ΘΒ6 – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Loading...
  • europalso

    ideascentral