22 εκατομμύρια ευρώ στους δήμους για λειτουργικές δαπάνες στα σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/08/2014 - 13:45 | Author: Newsroom

Το ποσό των 22,3 εκατομμύρια ευρώ, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων των δήμων, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος.

Από αυτά τα 4.591.476 ευρώ, είναι για την κάλυψη µισθωµάτων των σχολικών µονάδων, και τα 17.822.916 ευρώ, αντιστοιχούν στο ένα δωδέκατο του συνολικού ποσού της έκτης από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, που προβλέπεται να αποδοθούν στους Δήμους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού:

“Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας. Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Β) Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί ποσό 1.850.658,83 € από τους υπόχρεους δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ΄αριθμ. 14242/9.4.2014, 46683/20.11.2013, 34637/29.8.2013, 25969/19.7.2013, 18109/26.4.2013, 47497/18-12-2012 καθώς και στην υπό έκδοση ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων.”

patrastimes.gr

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral