22-11-16: Οι σημερινές -μέχρι στιγμής- ανακοινώσεις σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών από 6 ΠΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/11/2016 - 15:11 | Author: Newsroom

1. Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2016-17
Προσκαλούμε :
α) Όλους τους υποψήφιους προσωρινούς αναπληρωτές Ε.Ε.Π.

κλάδου ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, οι οποίοι βρίσκονται στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ,
β) Τους υποψήφιους προσωρινούς αναπληρωτές Ε.Ε.Π. κλάδου Πε 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ οι οποίοι βρίσκονται στη θέση 1 έως και 20 στον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ,
να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΣΔΕΥ από σήμερα Τρίτη 22-11-2016 μέχρι και την Τετάρτη 23-11-2016 και ώρα 11.30 π.μ. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό έντυπο πριν συμπληρώσετε τη δήλωση τοποθέτησης.

Σχετικά έγγραφα

Β. ΑΔΑ: ΩΞ4Γ4653ΠΣ-Α37 – Κύρωση οριστικών αξιολογικών πινάκων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για τις ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΣΔΕΥ Περιφέρειας Κρήτης, για το σχολικό έτος 2016-17

2. Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

3. Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Α. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΔΑ: 7ΗΥΙ4653ΠΣ-ΒΟ7 – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Β. ΑΔΑ: 73ΓΑ4653ΠΣ-0Ε6 – Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

4. Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. ΑΔΑ: 73ΖΝ4653ΠΣ-Η72 – Πρόσληψη προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ29-Εργοθεραπευτών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Β. ΑΔΑ: Ω6Ω34653ΠΣ-7ΒΚ – «Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» με Κωδικό ΟΠΣ 5001982 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

5. Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. Λειτουργικά Κενά – Δήλωση Προτίμησης ΕΕΠ Κλάδου ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η πρόσληψη 22 προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) και σε ΚΕΔΔΥ για στήριξη μαθητών.
Καλούνται οι υποψήφιοι τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα «38514_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΩΡΘ84653ΠΣ-Ε4Ρ.pdf»:
1.Να επιλέξουν από το συνημμένο πίνακα «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΠΕ21-26 _ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.pdf», τις Δ/νσεις Εκπ/σης που δήλωσαν στην Αίτηση Δήλωσης Υποψηφίου (Ιούλιος 2016) να συμπληρώσουν τις σχολικές μονάδες με τη σειρά προτίμησής τους και να την υπογράψουν.
2. Να καταθέσουν τη δήλωση προτίμησης από σήμερα Τρίτη 22/11/2016 έως και Τετάρτη 23/11/2016:
α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣστα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 από 08.00 έως 15.00
ή εναλλακτικά
β) με faxστον αριθμό 2310474328

γ) με email στο kmakedpde@sch.gr αφού «σκανάρουν» την δήλωσή τους ώστε να φαίνεται η υπογραφή τους,

Η περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης(δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας)θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.
Β) ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σε περίπτωσηΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ή ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να καταθέσετεΥπεύθυνη Δήλωση άρνησης πρόσληψης(συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης.doc») από σήμερα Tρίτη 22/11/2016 έως και Τετάρτη 23/11/2016 και ώρα 13:00:
α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣστα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
ή εναλλακτικά
β) με fax στον αριθμό 2310474328
Συνημμένα:
Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης.doc
Download this file (ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΠΕ21-26 _ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.pdf)ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ_ΠΕ21-26 _ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.pdf
Download this file (38514_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΩΡΘ84653ΠΣ-Ε4Ρ.pdf)38514_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ21-ΠΕ26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΩΡΘ84653ΠΣ-Ε4Ρ.pdf
Download this file (2016-11-22_ΠΕ21_26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΙΝ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.doc)2016-11-22_ΠΕ21_26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΙΝ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.doc

B. ΑΔΑ: 7ΦΕΚ4653ΠΣ-8ΛΗ – Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ: 5001960, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Γ. ΑΔΑ: 7Ι684653ΠΣ-ΣΧ2 – Διάθεση προσωρινού αναπληρωτή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001888 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

6. Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Κατανομή τριών (3) πιστώσεων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Loading...
  • europalso

    ideascentral