22-01-14 «Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για την Έρευνα και το Διάστημα» Τις προτεραιότητες της Ελληνικής …

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/01/2014 - 07:48 | Author: Newsroom

Δελτίο Τύπου

«Προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για την Έρευνα και το Διάστημα» Τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για την Έρευνα και το Διάστημα παρουσίασε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος στην Επιτροπή ITRE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας:
«Η Προεδρία θα εξασφαλίσει την υλοποίηση του “Ορίζοντα 2020” από τις αρχές του 2014 και θα αναδείξει τον καταλυτικό του ρόλο για την ανάπτυξη, τη συμβολή του στη δημιουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας του μέλλοντος, τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία καλείται να ολοκληρώσει το Πακέτο Καινοτομίας, το οποίο, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή, περιλαμβάνει 9 νομοθετικές πράξεις με τις οποίες θα συσταθούν ή θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους 4 μεγάλες Συμπράξεις Δημόσιου – Δημόσιου και 5 Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα.
Με αυτές, αναμένεται η Ευρώπη να ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της σε τομείς αιχμής και να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως:
• Βιομηχανίες βιολογικής βάσης
• Καινοτόμα φάρμακα
• Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνου
• Αεροναυτικής τεχνολογίας
• Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα
• Μετρολογία
• Ενεργός και υποστηριζόμενη διαβίωση, κυρίως για την Τρίτη ηλικία
• Κλινικές δοκιμές
• Πρόγραμμα για τις ΜΜΕ
Επιπροσθέτως η Ελληνική Προεδρία, στοχεύει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης της Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα για τις αερομεταφορές – SESAR.
Πέραν των προαναφερόμενων φακέλων, για τους οποίους σας διαβεβαιώνω ότι αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για εμάς, η Ελληνική Προεδρία, σε συνεργασία και με τη στήριξη πολλών κρατών-μελών, κυρίως από την περιοχή της νότιας Ευρώπης, θα ξεκινήσει τον πολιτικό διάλογο για μια μεγάλη Ευρωμεσογειακή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, προσδοκώντας να διαμορφώσουμε μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ενδεχομένως στη βάση του άρθρου 185 της συνθήκης. Είναι ένα όραμα το οποίο έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια και θεωρούμε ότι είναι ώριμες πια οι συνθήκες ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
Οι προτεραιότητες της Προεδρίας για την πολιτική διαστήματος επικεντρώνονται στους κάτωθι τρεις άξονες:
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθέτησης του προγράμματος “Copernicus”,
• Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του πλαισίου στήριξης Επιτήρησης και Παρακολούθησης του Διαστήματος “Space Surveillance and Tracking (SST)”, καθώς και
• Την περαιτέρω ανάλυση του πλαισίου συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος».

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral