21-12-16 Π.Δ.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ21-26, ΠΕ23, ΠΕ30 ΣΕ ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/12/2016 - 19:34 | Author: Newsroom

Προσλήψεις Ε.Ε.Π. ΠΕ21-26, ΠΕ23, ΠΕ30 σε ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών κλάδων ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, σε ΚΕΔΔΥ &

ΕΔΕΑΥ.
Υποψήφιοι ΕΔΕΑΥ
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες 41928, 41926, 41923, καλούνται να προσέλθουν την Πέμπτη 22-12-2016:

1.Στα γραφεία των αντίστοιχων αρμόδιων Δ/νσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψής τους στον ΟΑΕΔ και στην συνέχεια ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ
2.Στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, από ώρα 08:30 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.
3.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ. 118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
 • Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 • Ταυτότητα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων
Υποψήφιοι ΚΕΔΔΥ

1.Οι υποψήφιοι αναπληρωτές των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία (41928, 41926, 41923,) να προσέλθουν την Πέμπτη 22-12-2016, στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εργασίας.
2.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  2. Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ. 118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  3. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  4. Ταυτότητα
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων
  Συνημμένα:
  Download this file (41928 7Η2Γ4653ΠΣ-ΥΟΔ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ30 5001982.pdf)41928 7Η2Γ4653ΠΣ-ΥΟΔ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ30 5001982.pdf
  Download this file (41926 6ΦΨΟ4653ΠΣ-887 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ23 5001982.pdf)41926 6ΦΨΟ4653ΠΣ-887 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ23 5001982.pdf
  Download this file (41923 6ΓΞΗ4653ΠΣ-Τ8Ψ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ21-26 5001982.pdf)41923 6ΓΞΗ4653ΠΣ-Τ8Ψ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕ21-26 5001982.pdf
Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral